Vzdělávací agentura (akreditovaná instituce) organizující školení po celé ČR, zejména v Brně, ale i Olomouci, Ostravě, Praze, Plzni a dalších krajských městech.

V nabídce agentury naleznete otevřené semináře pro širokou veřejnost.

Nabídka akcí je rozmanitá s cílem, aby každý z Vás nalezl pro sebe vhodný seminář. Aktivity agentury jsou však i v oblasti zakázkových, firemních školení „ šitých“ na míru dle přání zákazníka.

Semináře jsou vždy realizovány externími lektory, předními odborníky v dané oblasti.

Více informací: www.tsmvyskov.cz

Reference

  • Magistrát města Brna
  • Brammer Czech a. s.
  • Student agency
  • Jihočeský kraj
  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Olomouc
  • ABB, s. r. o.
  • SOŠ Blansko
  • Home Credit a. s.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jejich vliv na uplatňování DPH a… (BRNO)
26.6.2017
1 801 Kč
2. Aktuality v daních a účetnictví v roce 2017 (BRNO)
26.6.2017
1 801 Kč
3. Průvodce zákonem o DPH (BRNO)
27.6.2017
1 700 Kč
4. Ochrana osobních údajů versus informační povinnost správních orgánů (BRNO)
27.6.2017
1 700 Kč
5. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2017 (PRAHA)
28.6.2017
1 700 Kč
6. Statistika Intrastat CZ 2017, v činnosti firmy realizující… (OLOMOUC)
29.6.2017
1 801 Kč
7. Jak lépe zvládat stres (PRAHA)
29.6.2017
1 991 Kč
8. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (BRNO)
30.6.2017
1 700 Kč
9. FKSP v praxi školy (OLOMOUC)
30.6.2017
1 750 Kč
10. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (OLOMOUC)
30.6.2017
1 991 Kč
11. Místní, přechodná a jiná úprava provozu na pozemních komunikacích… (PRAHA)
30.6.2017
1 700 Kč
12. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
10.7.2017
1 991 Kč
13. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
11.7.2017
1 991 Kč
14. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
11.7.2017
1 991 Kč
15. Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání… (PRAHA)
11.7.2017
1 700 Kč
16. Nemovitosti - věcná práva - oceňování a smlouvy pro přípravu a… (BRNO)
11.7.2017
1 700 Kč
17. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
11.7.2017
1 991 Kč
18. Technické zhodnocení investičního majetku, opravy, pořizovánía… (BRNO)
12.7.2017
1 700 Kč
19. Jak získat vnitřní klid - jak správně relaxovat (BRNO)
12.7.2017
1 991 Kč
20. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit,ale… (BRNO)
12.7.2017
1 991 Kč
21. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - praktické zkušenosti se… (BRNO)
13.7.2017
1 700 Kč
22. Technické zhodnocení investičního majetku, opravy, pořizovánía… (PRAHA)
13.7.2017
1 700 Kč
23. Úřední písemnosti se zaměřenímna současný český jazyk- praktické… (BRNO)
13.7.2017
1 991 Kč
24. MS Excel 2016 – pokročilejší funkce (BRNO)
13.7.2017
2 700 Kč
25. Jak (ne)ztratit nadšení pro práci (BRNO)
13.7.2017
1 991 Kč
26. KOMUNIKOVAT EFEKTIVNĚ!(nácvik komunikačních dovedností) (BRNO)
13.7.2017
1 991 Kč
27. Velká novelizace zákoníku práce 2017 - vedení personální agendy se… (BRNO)
14.7.2017
1 700 Kč
28. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (ZLÍN)
14.7.2017
1 700 Kč
29. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (BRNO)
14.7.2017
1 991 Kč
30. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (OLOMOUC)
17.7.2017
1 700 Kč
31. Kurz etikety (OLOMOUC)
17.7.2017
1 801 Kč
32. MS Word 2016 - základní kurz (BRNO)
18.7.2017
3 199 Kč
33. Letní škola zákoníku práce - zákoník práce komplexně a novelizace… (PRAHA)
18.7.2017
5 100 Kč
34. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
18.7.2017
1 991 Kč
35. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
18.7.2017
1 991 Kč
36. Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava (BRNO)
18.7.2017
1 700 Kč
37. Jak zvýšit prodejní dovednosti aneb smysluplná a účinná práce s… (BRNO)
18.7.2017
1 991 Kč
38. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (PRAHA)
18.7.2017
1 991 Kč
39. Jak zvýšit prodejní dovednosti aneb Smysluplná a účinná práce s… (PRAHA)
19.7.2017
1 991 Kč
40. Pracovní doba v souvislostech a s ohledem na očekávané změny od 2017 (BRNO)
19.7.2017
1 801 Kč
41. Kurz etikety (BRNO)
20.7.2017
1 801 Kč
42. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (BRNO)
20.7.2017
1 700 Kč
43. Zvyšte svůj pracovní výkon anebefektivní práce s podvědomím (BRNO)
20.7.2017
1 991 Kč
44. Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava (PRAHA)
20.7.2017
1 700 Kč
45. MS Word 2016 - pokročilejší funkce (BRNO)
24.7.2017
2 700 Kč
46. Kurz etikety (OSTRAVA)
27.7.2017
1 801 Kč
47. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (OSTRAVA)
27.7.2017
1 700 Kč
48. MS Publisher 2013 – základní kurz (BRNO)
27.7.2017
990 Kč
49. Velká novelizace zákoníku práce 2017 - vedení personální agendy se… (PRAHA)
27.7.2017
1 700 Kč
50. Windows 10 – základní kurzy (BRNO)
1.8.2017
2 700 Kč
51. MS Excel 2016 – základní kurz (VYŠKOV)
8.8.2017
2 200 Kč
52. Letní škola zákoníku práce - zákoník práce komplexně a novelizace… (BRNO)
15.8.2017
5 100 Kč
53. MS Word 2016 - pokročilejší funkce (BRNO)
15.8.2017
1 991 Kč
54. Minimum celního deklaranta - 3 denní (BRNO)
16.8.2017
5 100 Kč
55. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (OLOMOUC)
17.8.2017
1 700 Kč
56. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit,ale… (PRAHA)
21.8.2017
1 991 Kč
57. Všímavost: Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají (PRAHA)
21.8.2017
1 991 Kč
58. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
22.8.2017
1 991 Kč
59. Všímavost: Cesta ke zklidnění mysli pro ty, co nestíhají (BRNO)
22.8.2017
1 991 Kč
60. Odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - nová právní úprava (PRAHA)
22.8.2017
1 700 Kč
61. Místní a účelové komunikace (BRNO)
22.8.2017
1 700 Kč
62. Asertivní komunikace (BRNO)
22.8.2017
1 991 Kč
63. Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí (BRNO)
23.8.2017
1 700 Kč
64. Umění argumentovat (argumentace versus manipulace) (BRNO)
23.8.2017
1 991 Kč
65. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
23.8.2017
1 991 Kč
66. Jak se stát pozitivním sobcem aneb každý píšeme svůj vlastní příběh,… (BRNO)
23.8.2017
1 991 Kč
67. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
24.8.2017
1 991 Kč
68. Stres: Naučte se v něm plavat! (BRNO)
24.8.2017
1 991 Kč
69. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (OSTRAVA)
24.8.2017
1 700 Kč
70. Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku a vztah k… (BRNO)
24.8.2017
1 700 Kč
71. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (BRNO)
24.8.2017
1 991 Kč
72. Správní řád nejen pro nové úředníky (PRAHA)
24.8.2017
1 801 Kč
73. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
24.8.2017
1 991 Kč
74. JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.) (PRAHA)
25.8.2017
1 991 Kč
75. Příprava staveb a inženýrská činnost ve výstavbě, investorsko… (BRNO)
25.8.2017
1 700 Kč
76. Celní kodex a celní předpisy v roce 2017 (BRNO)
28.8.2017
1 801 Kč
77. Komunikovat efektivně – nemilé omyly, nebezpečné pasti v… (PRAHA)
28.8.2017
1 991 Kč
78. DPH v roce 2017, novela ZDPH 2017 - vybrané problémy a jejich… (PRAHA)
28.8.2017
1 700 Kč
79. Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení -… (PRAHA)
29.8.2017
1 700 Kč
80. Kurz etikety (ÚSTÍ NAD LABEM)
29.8.2017
1 801 Kč
81. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (BRNO)
29.8.2017
1 700 Kč
82. INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho… (PRAHA)
29.8.2017
1 801 Kč
83. Čtenářská a matematická gramotnost v předškolním vzdělávání (BRNO)
29.8.2017
1 651 Kč
84. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
30.8.2017
1 991 Kč
85. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (BRNO)
30.8.2017
1 501 Kč
86. Anglická gramatika v kostce (PRAHA)
30.8.2017
1 991 Kč
87. DPH v roce 2017, novela ZDPH 2017 - vybrané problémy a jejich… (BRNO)
30.8.2017
1 700 Kč
88. Jak vytvářet dobré vztahy na pracovišti (BRNO)
31.8.2017
1 991 Kč
89. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
31.8.2017
1 991 Kč
90. Hravé a kreativní záznamy myšlenek (BRNO)
31.8.2017
1 750 Kč
91. Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání… (BRNO)
31.8.2017
1 700 Kč
92. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (ZLÍN)
31.8.2017
1 700 Kč
93. Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery (BRNO)
5.9.2017
1 991 Kč
94. Rozvoj osobnosti (PRAHA)
5.9.2017
1 850 Kč
95. Zákon o registru smluv - pracovní seminář k aplikaci registru smluv (BRNO)
5.9.2017
1 801 Kč
96. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
6.9.2017
1 991 Kč
97. Stres: Naučte se v něm plavat! (PRAHA)
6.9.2017
1 991 Kč
98. Anglická gramatika v kostce (BRNO)
7.9.2017
1 991 Kč
99. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v r. 2017 (BRNO)
7.9.2017
1 750 Kč
100. Jak (ne)ztratit nadšení pro práci (PRAHA)
7.9.2017
1 991 Kč
101. Vybrané problémy nájmu bytů, prostorů sloužících podnikání a pachtu… (PRAHA)
7.9.2017
1 801 Kč
102. Původ zboží 2018 pro dovoz, vývoz zboží, uplatnění preference na cle,… (PRAHA)
7.9.2017
1 801 Kč
103. Pokročilé praktikum uzavírání smluv (BRNO)
11.9.2017
2 200 Kč
104. Snídaně pro personalisty, HR a zaměstnavatele (BRNO)
11.9.2017
300 Kč
105. DPH v roce 2017, novela ZDPH 2017 - vybrané problémy a jejich… (PRAHA)
12.9.2017
1 700 Kč
106. Stavební zákon - aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému… (PRAHA)
12.9.2017
1 850 Kč
107. Administrace smluv (BRNO)
12.9.2017
1 801 Kč
108. Pokladna, pokladní doklady v praxi roku 2017 (BRNO)
12.9.2017
1 700 Kč
109. Školní stravování (BRNO)
12.9.2017
1 700 Kč
110. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (BRNO)
12.9.2017
1 991 Kč
111. Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací (PRAHA)
12.9.2017
1 700 Kč
112. Profesionální prodejní dovednosti (PRAHA)
13.9.2017
1 991 Kč
113. Super mozek aneb naučte se využívat mozek, místo toho, aby on… (BRNO)
13.9.2017
1 991 Kč
114. Katastr nemovitostí - změny nebo opravy údajů katastru nemovitostí (PRAHA)
14.9.2017
1 700 Kč
115. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. (BRNO)
14.9.2017
1 700 Kč
116. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (BRNO)
14.9.2017
1 991 Kč
117. Pracovněprávní dokumentace a aktuální soudní judikatura (BRNO)
14.9.2017
1 700 Kč
118. Původ zboží 2018 pro dovoz, vývoz zboží, uplatnění preference na cle,… (BRNO)
14.9.2017
1 801 Kč
119. Jak (ne)ztratit nadšení pro práci (BRNO)
14.9.2017
1 991 Kč
120. Úřední písemnosti – inspirace praxíChci psát srozumitelně a správně!… (PRAHA)
15.9.2017
1 991 Kč
121. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. (BRNO)
15.9.2017
1 700 Kč
122. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
18.9.2017
1 700 Kč
123. Místní a účelové komunikace (PRAHA)
18.9.2017
1 700 Kč
124. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017, změny účinné od 1.… (BRNO)
18.9.2017
1 700 Kč
125. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (BRNO)
19.9.2017
1 700 Kč
126. Technické zhodnocení investičního majetku, opravy, pořizovánía… (PRAHA)
19.9.2017
1 700 Kč
127. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak je eliminovat (BRNO)
19.9.2017
1 801 Kč
128. Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v roce 2017 (PRAHA)
19.9.2017
1 700 Kč
129. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
19.9.2017
1 700 Kč
130. Ohlašování a povolování staveb od A do Z - změny ve stavebním právu… (PRAHA)
19.9.2017
1 850 Kč
131. Podatelna od A do Z v praxi (BRNO)
19.9.2017
1 700 Kč
132. Katastr nemovitostí - změny nebo opravy údajů katastru nemovitostí (BRNO)
19.9.2017
1 700 Kč
133. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
20.9.2017
1 991 Kč
134. Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí (PRAHA)
20.9.2017
1 700 Kč
135. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2017 (BRNO)
20.9.2017
1 700 Kč
136. DPH u dovozu a vývozu zboží (BRNO)
20.9.2017
1 801 Kč
137. Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI (PRAHA)
20.9.2017
1 991 Kč
138. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (BRNO)
20.9.2017
1 801 Kč
139. Podatelna od A do Z v praxi (PRAHA)
21.9.2017
1 700 Kč
140. Asertivita v praxi (PRAHA)
21.9.2017
1 700 Kč
141. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (BRNO)
21.9.2017
1 700 Kč
142. Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak je eliminovat (PRAHA)
21.9.2017
1 801 Kč
143. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (OSTRAVA)
21.9.2017
1 700 Kč
144. DAŇOVÝ BALÍČEK 2017 - novely daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (BRNO)
21.9.2017
1 801 Kč
145. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (PRAHA)
21.9.2017
1 651 Kč
146. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (BRNO)
22.9.2017
1 991 Kč
147. Pracovněprávní dokumentace a aktuální soudní judikatura (PRAHA)
22.9.2017
1 700 Kč
148. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (PRAHA)
25.9.2017
1 991 Kč
149. Vedení stavebního deníku (BRNO)
25.9.2017
1 700 Kč
150. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
26.9.2017
1 700 Kč
151. Právní odpovědnost úředníka (PRAHA)
26.9.2017
1 801 Kč
152. Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně (BRNO)
26.9.2017
1 801 Kč
153. Profesionální sekretářka, asistentka se zaměřením na úspěšnou… (BRNO)
26.9.2017
1 801 Kč
154. Užívání a odstraňování staveb od A do Z, změny ve stavebním právu… (BRNO)
26.9.2017
1 900 Kč
155. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (BRNO)
26.9.2017
1 801 Kč
156. Spisová a archivní služba - aktuálně (BRNO)
26.9.2017
1 700 Kč
157. Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí) (PRAHA)
26.9.2017
1 700 Kč
158. Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních… (BRNO)
26.9.2017
1 651 Kč
159. Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů (PRAHA)
27.9.2017
1 700 Kč
160. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (PRAHA)
27.9.2017
1 801 Kč
161. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (BRNO)
27.9.2017
1 700 Kč
162. Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální… (BRNO)
2.10.2017
1 651 Kč
163. Úřední písemnostise zaměřením na současný český jazyk- praktické… (PRAHA)
2.10.2017
1 991 Kč
164. DPH v roce 2017 – novela k 1.7.2017 - praktické zkušenosti (BRNO)
3.10.2017
1 801 Kč
165. Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková… (PRAHA)
3.10.2017
1 700 Kč
166. JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT? aneb co vše potřebuje vědět a znát matrikář a… (PRAHA)
3.10.2017
1 750 Kč
167. Účetní a daňové doklady aktuálně - správný postup při vystavování… (BRNO)
3.10.2017
1 700 Kč
168. Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi (BRNO)
3.10.2017
1 801 Kč
169. Umění jednat s lidmi (PRAHA)
3.10.2017
1 801 Kč
170. Pozitivní řešení konfliktůaneb jak neztratit nervy a z konfliktu něco… (BRNO)
3.10.2017
1 991 Kč
171. Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi (PRAHA)
4.10.2017
1 700 Kč
172. Celní kodex a celní předpisy v roce 2017 (BRNO)
4.10.2017
1 801 Kč
173. Asertivní komunikace (PRAHA)
4.10.2017
1 991 Kč
174. DPH nejen pro začátečníky, kontrolní hlášení v praxi (BRNO)
4.10.2017
1 801 Kč
175. Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo a DPH… (PRAHA)
5.10.2017
1 801 Kč
176. Účetní doklady a jejich náležitosti v praxi příspěvkových organizací (BRNO)
5.10.2017
1 600 Kč
177. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v r. 2017, spojené daňové… (BRNO)
5.10.2017
1 750 Kč
178. Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců (PRAHA)
5.10.2017
1 991 Kč
179. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v… (BRNO)
5.10.2017
1 651 Kč
180. Katastr nemovitostí a změny v souvislosti s novým katastrálním… (BRNO)
5.10.2017
1 801 Kč
181. Odpisy majetku v roce 2017 a 2018 (BRNO)
6.10.2017
1 700 Kč
182. JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT? aneb co vše potřebuje vědět a znát matrikář a… (BRNO)
6.10.2017
1 750 Kč
183. STUDIUM MBA (Master of Business Administration) – řízení lidských… (BRNO)
7.10.2017
108 773 Kč
184. Jak vytvářet dobré vztahy na pracovišti (BRNO)
10.10.2017
1 991 Kč
185. Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu (BRNO)
10.10.2017
1 700 Kč
186. Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a… (PRAHA)
10.10.2017
1 900 Kč
187. Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a p. o. v roce 2017, spojené… (PRAHA)
10.10.2017
1 750 Kč
188. Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv po 1. 7. 2017 (BRNO)
10.10.2017
1 700 Kč
189. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. (PRAHA)
10.10.2017
1 700 Kč
190. Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale… (BRNO)
10.10.2017
1 991 Kč
191. Profesionální prodejní dovednosti (BRNO)
11.10.2017
1 991 Kč
192. Základy podvojného účetnictví - 2 denní (BRNO)
12.10.2017
3 700 Kč
193. Katastr nemovitostí a změny v souvislosti s novým katastrálním… (PRAHA)
12.10.2017
1 801 Kč
194. Prokrastinace (BRNO)
12.10.2017
1 991 Kč
195. Dodací podmínky Incoterms a jejich dopad na celní hodnotu, clo a DPH… (BRNO)
12.10.2017
1 801 Kč
196. Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. (PRAHA)
12.10.2017
1 700 Kč
197. Stavební řád - problematika přestupků, správních deliktů a… (PRAHA)
12.10.2017
1 850 Kč
198. Novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů (BRNO)
13.10.2017
1 700 Kč
199. Cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - I. část -… (BRNO)
16.10.2017
1 700 Kč
200. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (BRNO)
16.10.2017
1 991 Kč
201. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (BRNO)
17.10.2017
1 991 Kč
202. Vedení stavebního deníku (PRAHA)
17.10.2017
1 700 Kč
203. Cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - II. část … (BRNO)
17.10.2017
1 700 Kč
204. Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – velká novela… (PRAHA)
17.10.2017
1 700 Kč
205. Evidence obyvatel v praxi ohlašoven 2017 (PRAHA)
17.10.2017
1 700 Kč
206. Cyklus seminářů - Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky - III. část… (BRNO)
18.10.2017
1 550 Kč
207. Aktuální změny v právních předpisech při správě a provozu domu (PRAHA)
18.10.2017
1 700 Kč
208. Jak vytvářet dobré vztahy na pracovišti (PRAHA)
18.10.2017
1 991 Kč
209. Řízení mateřské školy a související legislativní změny (BRNO)
19.10.2017
1 501 Kč
210. Opatrovnictví dle nového občanského zákoníku v praxi (PRAHA)
19.10.2017
1 801 Kč
211. Pracovní úrazy v praxi zaměstnavatele z pohledu personalistů,… (PRAHA)
19.10.2017
1 801 Kč
212. Právní minimum pro personalisty - včetně tzv. koncepční novely… (BRNO)
19.10.2017
1 700 Kč
213. Novelizace zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů (PRAHA)
20.10.2017
1 700 Kč
214. Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí (BRNO)
23.10.2017
1 700 Kč
215. Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky (PRAHA)
23.10.2017
1 991 Kč
216. Minimum celního deklaranta - 3 denní (BRNO)
23.10.2017
5 300 Kč
217. Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - novela od 1. 1. 2016… (BRNO)
24.10.2017
1 700 Kč
218. Správní řád v praxi (PRAHA)
24.10.2017
1 801 Kč
219. Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat … (PRAHA)
24.10.2017
1 801 Kč
220. Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku a vztah k… (BRNO)
24.10.2017
1 700 Kč
221. Úspěšná komunikace, jak ji neznáte (BRNO)
25.10.2017
1 991 Kč
222. Aktuality ve mzdové účtárně - novinky a změny v roce 2017 (PRAHA)
25.10.2017
1 700 Kč
223. Prokrastinace (PRAHA)
25.10.2017
1 991 Kč
224. Umění jednat s lidmi (BRNO)
30.10.2017
1 801 Kč
225. Super mozek aneb naučte se využívat mozek, místo toho, aby on… (PRAHA)
30.10.2017
1 991 Kč
226. Fakturace v přeshraničním obchodu a službách (včetně účtování… (BRNO)
30.10.2017
1 700 Kč
227. Průvodce zákonem o DPH (BRNO)
31.10.2017
1 700 Kč
228. Správní řád nejen pro začátečníky (BRNO)
31.10.2017
1 801 Kč
229. Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) (PRAHA)
31.10.2017
1 991 Kč
230. Spisová a archivní služba - školení zaměřené na ukládání a vyřazování… (BRNO)
31.10.2017
1 801 Kč
231. Asertivita v praxi (BRNO)
31.10.2017
1 700 Kč
232. Jak předcházet zrakové únavě při práci na počítači (OLOMOUC)
31.10.2017
1 801 Kč
233. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (PRAHA)
27.11.2017
1 750 Kč
234. GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů (BRNO)
30.11.2017
1 750 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Dukelská 117/12, Vyškov, 68201
IČO
00208914
tel:
517333699, 736216375
Fax:
517330545
web:
www.tsmvyskov.cz
E-mail:
tsm@tsmvyskov.cz
Certifikát ISO

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku