Institut je státní příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Ministerstvem vnitra ČR Praha. Jeho základní úlohou je poskytování vzdělávání zaměstnancům a úředníkům ve veřejné správě. Mimo jiné zajišťuje vybrané působnosti výkonu státní správy na úseku vzdělávání úředníků územních samosprávných celků především v oblasti zvláštních odborných způsobilostí, kterou metodicky řídí a koordinuje včetně ověřování zkouškou. Vedle toho je úkolem Institutu i jeho působnost v roli vzdělávací instituce pro celou veřejnou správu. Institut tak nabízí ucelenou nabídku vzdělávání úředníkům územních samosprávných celků i zaměstnancům ministerstev a dalších správních úřadů.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. Trénujte svou paměť (Praha)
23.10.2017
1 290 Kč
2. Komunikační dovednosti a kultura vystupování (Praha)
23.10.2017
1 290 Kč
3. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část (Benešov)
23.10 - 25.10.2017
8 700 Kč
4. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů… (Praha)
24.10.2017
990 Kč
5. Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality (Most)
24.10.2017
990 Kč
6. Smogová situace a obec (Benešov)
24.10.2017
1 290 Kč
7. Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr uchazečů (Praha)
25.10.2017
990 Kč
8. Správní řád ve věcech státní služby (Praha)
25.10.2017
790 Kč
9. Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně… (Praha)
25.10 - 26.10.2017
3 867 Kč
10. Marketing a komunální marketingová strategie (Praha)
26.10.2017
1 290 Kč
11. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DOP (Praha)
26.10.2017
990 Kč
12. Novela školského zákona (Praha)
26.10.2017
990 Kč
13. Příprava ke zkoušce podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za… (Benešov, Praha)
26.10 - 27.10.2017 (2)
3 030 Kč
14. Úvod do práce s programem PEvA (Benešov)
30.10 - 1.11.2017
4 150 Kč
15. Funkční vnitřní kontrolní systém (Praha)
30.10.2017
990 Kč
16. Správní řízení v praxi - Opravné prostředky (Praha)
31.10.2017
990 Kč
17. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN (Praha)
31.10.2017
990 Kč
18. Pravidla tvorby vnitřních předpisů v organizaci (Praha)
1.11.2017
1 290 Kč
19. Kurz pro operátory programu PEvA (Benešov)
1.11 - 3.11.2017
4 150 Kč
20. Kvalita řízení a poskytování služeb ve veřejné správě (Praha)
1.11.2017
1 290 Kč
21. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (Praha)
2.11.2017
1 290 Kč
22. Než začnete mluvit - více než jen prezentační dovednosti (Praha)
2.11.2017
1 290 Kč
23. Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality (Praha)
6.11.2017
990 Kč
24. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP (Praha)
7.11.2017
990 Kč
25. Zákon o kontrole (kontrolní řád) (Ústí nad Labem)
7.11.2017
990 Kč
26. Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu (Praha)
7.11.2017
1 290 Kč
27. Elektronické ověřovací prvky (Praha)
7.11.2017
990 Kč
28. EXCEL pro pokročilé (Benešov)
7.11.2017
1 410 Kč
29. Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I. (Praha)
8.11.2017
1 290 Kč
30. Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky… (Ústí nad Labem)
8.11.2017
990 Kč
31. Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy (Praha)
8.11.2017
990 Kč
32. Tipy a triky v MS PowerPoint (Benešov)
9.11.2017
1 410 Kč
33. Zákon o střetu zájmů (Praha)
9.11.2017
990 Kč
34. Kárná odpovědnost státních zaměstnanců, kárná pravomoc a kárné řízení (Praha)
10.11.2017
990 Kč
35. Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy (Praha)
10.11.2017
990 Kč
36. Kurz první pomoci a novinky v této oblasti (Praha)
10.11.2017
990 Kč
37. Informační systémy veřejné správy a dopady jejich fungování v praxi (Praha)
13.11.2017
790 Kč
38. Účetní závěrka se zaměřením na příspěvkové organizace (Most)
14.11.2017
990 Kč
39. Manipulace a my (Praha)
14.11.2017
1 290 Kč
40. Diplomatický protokol a veřejná správa (Praha)
14.11.2017
990 Kč
41. Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě (Praha)
15.11.2017
1 290 Kč
42. Zákon o některých přestupcích (Ústí nad Labem)
15.11.2017
990 Kč
43. Spisová služba (Praha)
15.11.2017
1 290 Kč
44. Úřední deska od A do Z (Praha)
16.11.2017
990 Kč
45. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VP (Praha)
16.11.2017
990 Kč
46. Orientace v problematice islámu pro úředníky (Praha)
16.11.2017
1 290 Kč
47. Vytváření strategií v praxi (Praha)
20.11.2017
1 290 Kč
48. Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi II. (Praha)
20.11.2017
1 290 Kč
49. Úvod do práce s programem PEvA (Benešov)
20.11 - 22.11.2017
4 150 Kč
50. Hodnocení a odměňování zaměstnanců (Most)
21.11.2017
990 Kč
51. Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě v kostce (Praha)
21.11.2017
1 290 Kč
52. Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím… (Praha)
21.11.2017
990 Kč
53. Zvládání konfliktů a jejich prevence (Praha)
21.11.2017
1 290 Kč
54. Stavební zákon v praxi (Benešov)
22.11 - 23.11.2017
3 130 Kč
55. Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně… (Praha)
22.11 - 23.11.2017
3 867 Kč
56. Kurz pro operátory programu PEvA (Benešov)
22.11 - 24.11.2017
4 150 Kč
57. Trénujte svou paměť (Praha)
22.11.2017
1 290 Kč
58. Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost (Praha)
23.11.2017
1 290 Kč
59. Tipy a triky v MS WORD (Benešov)
27.11.2017
1 410 Kč
60. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část (Benešov)
27.11 - 29.11.2017 (2)
8 700 Kč
61. Tipy a triky v MS WORD a MS EXCEL (Benešov)
27.11 - 28.11.2017
3 030 Kč
62. Poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávných celků (Most)
28.11.2017
990 Kč
63. Zásady správné korespondence (Praha)
28.11.2017
1 290 Kč
64. Tipy a triky v MS EXCEL (Benešov)
28.11.2017
1 410 Kč
65. Novinky v právní úpravě hospodaření s odpady - věcné i procesní (Benešov)
29.11 - 30.11.2017
3 030 Kč
66. Procesní řízení ve veřejné správě I. - úvod do problematiky (Praha)
30.11.2017
990 Kč
67. Zákon o úřednících a zákoník práce (Olomouc)
1.12.2017
990 Kč
68. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP (Praha)
4.12.2017
990 Kč
69. Vidimace a legalizace (Praha)
5.12.2017
990 Kč
70. Zkoušková úskalí - veřejná správa (Praha)
5.12.2017
990 Kč
71. Aplikace správního řádu v oblasti školství (Praha)
5.12.2017
1 290 Kč
72. Ochrana zemědělského půdního fondu (Praha)
5.12.2017
1 290 Kč
73. Zkoušková úskalí - správní řád (Praha)
6.12.2017
990 Kč
74. Rozumějme si při každodenní komunikaci (Praha)
7.12.2017
990 Kč
75. Zákon o kontrole (kontrolní řád) (Praha)
7.12.2017
990 Kč
76. Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků (Praha)
7.12.2017
1 290 Kč
77. eGovernment v kostce (Praha)
7.12.2017
990 Kč
78. Novým občanským zákoníkem krok za krokem IV – Smlouvy (Praha)
8.12.2017
790 Kč
79. Správní řízení v praxi - Nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky… (Praha)
11.12.2017
990 Kč
80. Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu (Praha)
11.12.2017
990 Kč
81. Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost (Praha)
12.12.2017
1 290 Kč
82. Správní řízení v praxi - Řádné procesní postupy (Ústí nad Labem)
12.12.2017
990 Kč
83. Aplikace zákona o registru smluv (Praha)
12.12.2017
790 Kč
84. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP (Praha)
13.12.2017
990 Kč
85. Vozidla s pohonem na plynná paliva - přehled právních předpisů (Praha)
13.12.2017
990 Kč
86. Procesní řízení ve veřejné správě II. - pro pokročilé (Praha)
14.12.2017
990 Kč
87. Územní plánování - aktuálně (Most)
11.1.2018
990 Kč
88. Územní plánování - aktuálně (Senovážné náměstí 23)
27.3.2018
990 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Dlážděná 6, Praha, 110 00
IČO
70890293
tel:
+420 974 863 505
web:
www.institutpraha.cz
E-mail:
podatelna@institutpraha.cz
člen AIVD ČR

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku