Institut je státní příspěvkovou organizací s právní subjektivitou zřízenou Ministerstvem vnitra ČR Praha. Jeho základní úlohou je poskytování vzdělávání zaměstnancům a úředníkům ve veřejné správě. Mimo jiné zajišťuje vybrané působnosti výkonu státní správy na úseku vzdělávání úředníků územních samosprávných celků především v oblasti zvláštních odborných způsobilostí, kterou metodicky řídí a koordinuje včetně ověřování zkouškou. Vedle toho je úkolem Institutu i jeho působnost v roli vzdělávací instituce pro celou veřejnou správu. Institut tak nabízí ucelenou nabídku vzdělávání úředníkům územních samosprávných celků i zaměstnancům ministerstev a dalších správních úřadů.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OPCD (Praha)
26.6.2017
990 Kč
2. Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) (Praha)
27.6.2017
1 290 Kč
3. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část MAT (Praha)
28.6.2017
990 Kč
4. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (Praha)
29.6.2017
1 290 Kč
5. Vztahy zřizovatele a ředitele školské příspěvkové organizace (Praha)
31.8.2017
990 Kč
6. Kompetence obcí ke školám (Praha)
12.9.2017
990 Kč
7. Novým občanským zákoníkem krok za krokem III – Rodinné právo (Praha)
13.9.2017
990 Kč
8. Ochrana zemědělského půdního fondu (Praha)
19.9.2017
1 290 Kč
9. Diplomatický protokol a veřejná správa (Praha)
19.9.2017
990 Kč
10. Spisová služba (Praha)
20.9.2017
1 290 Kč
11. Správní řízení v praxi - Správní řád pro oprávněné úřední osoby (Praha)
20.9.2017
990 Kč
12. Zákon o úřednících a zákoník práce (Praha)
21.9.2017
990 Kč
13. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP (Praha)
21.9.2017
990 Kč
14. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - obecná část (Benešov)
25.9 - 27.9.2017 (2)
8 700 Kč
15. Komunikace v personální praxi (Praha)
26.9.2017
990 Kč
16. Aplikace zákona o registru smluv (Praha)
26.9.2017
790 Kč
17. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (Praha)
26.9.2017
1 290 Kč
18. Efektivní komunikační dovednosti (Praha)
3.10.2017
1 290 Kč
19. Novela školského zákona (Praha)
3.10.2017
990 Kč
20. Marketing a komunální marketingová strategie (Praha)
5.10.2017
1 290 Kč
21. Manažer jako kouč týmu ve veřejné správě (Praha)
9.10.2017
990 Kč
22. Informační systém ODok – kurz pro uživatele aplikace eKLEP a… (Benešov)
10.10.2017
1 410 Kč
23. Hazardní hry z pohledu obcí (Praha)
10.10.2017
1 290 Kč
24. Zákon o některých přestupcích (Praha)
10.10.2017
990 Kč
25. Zásady správné korespondence (Praha)
10.10.2017
1 290 Kč
26. Zkoušková úskalí - veřejná správa (Praha)
11.10.2017
990 Kč
27. Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě (Praha)
11.10.2017
1 290 Kč
28. Základy rétoriky v praxi (Praha)
12.10.2017
1 290 Kč
29. Zkoušková úskalí - správní řád (Praha)
12.10.2017
990 Kč
30. Komunikace, manipulace a ovlivňování (Praha)
12.10.2017
1 290 Kč
31. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SR (Praha)
16.10.2017
990 Kč
32. Komunikace s médii v krizových situacích na úřadě (Praha)
17.10.2017
1 290 Kč
33. Jak zkvalitnit pracovní výkon (time management trochu jinak) (Praha)
17.10.2017
1 290 Kč
34. Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., v oblasti řidičských oprávnění a… (Praha)
17.10.2017
990 Kč
35. EXCEL - vzorce a funkce (Benešov)
17.10.2017
1 410 Kč
36. Právní a správní minimum (Praha)
18.10.2017
990 Kč
37. Asistent kontaktního místa veřejné správy - práce s portálem Czech… (Benešov)
19.10.2017
1 810 Kč
38. Interní lektor ve veřejné správě (Praha, Benešov)
19.10.2017 (4)
5 680 Kč
39. Zákon o obcích v kostce (Praha)
19.10.2017
990 Kč
40. Komunikační dovednosti a kultura vystupování (Praha)
23.10.2017
1 290 Kč
41. Trénujte svou paměť (Praha)
23.10.2017
1 290 Kč
42. Smogová situace a obec (Benešov)
24.10.2017
1 290 Kč
43. Zákon o svobodném přístupu k informacím (Praha)
24.10.2017
790 Kč
44. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v činnosti orgánů… (Praha)
24.10.2017
990 Kč
45. Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality (Most)
24.10.2017
990 Kč
46. Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr uchazečů (Praha)
25.10.2017
990 Kč
47. Správní řád ve věcech státní služby (Praha)
25.10.2017
790 Kč
48. Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně… (Praha)
25.10 - 26.10.2017
3 867 Kč
49. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část DOP (Praha)
26.10.2017
990 Kč
50. Funkční vnitřní kontrolní systém (Praha)
30.10.2017
990 Kč
51. Správní řízení v praxi - Opravné prostředky (Praha)
31.10.2017
990 Kč
52. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část FIN (Praha)
31.10.2017
990 Kč
53. Kvalita řízení a poskytování služeb ve veřejné správě (Praha)
1.11.2017
1 290 Kč
54. Než začnete mluvit - více než jen prezentační dovednosti (Praha)
2.11.2017
1 290 Kč
55. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (Praha)
2.11.2017
1 290 Kč
56. Občanské průkazy a cestovní doklady - novinky a aktuality (Praha)
6.11.2017
990 Kč
57. Využívání interní komunikace ke zvyšování efektivity úřadu (Praha)
7.11.2017
1 290 Kč
58. EXCEL pro pokročilé (Benešov)
7.11.2017
1 410 Kč
59. Územní plánování - aktuálně (Most)
7.11.2017
990 Kč
60. Elektronické ověřovací prvky (Praha)
7.11.2017
990 Kč
61. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část BPSP (Praha)
7.11.2017
990 Kč
62. Zákon o kybernetické bezpečnosti v praxi I. (Praha)
8.11.2017
1 290 Kč
63. Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy (Praha)
8.11.2017
990 Kč
64. Zákon o střetu zájmů (Praha)
9.11.2017
990 Kč
65. Tipy a triky v MS PowerPoint (Benešov)
9.11.2017
1 410 Kč
66. Informační systémy veřejné správy a dopady jejich fungování v praxi (Praha)
13.11.2017
790 Kč
67. Diplomatický protokol a veřejná správa (Praha)
14.11.2017
990 Kč
68. Manipulace a my (Praha)
14.11.2017
1 290 Kč
69. Účetní závěrka se zaměřením na příspěvkové organizace (Most)
14.11.2017
990 Kč
70. Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení podle zákona o státní službě (Praha)
15.11.2017
1 290 Kč
71. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VP (Praha)
15.11.2017
990 Kč
72. Orientace v problematice islámu pro úředníky (Praha)
16.11.2017
1 290 Kč
73. Úřední deska od A do Z (Praha)
16.11.2017
990 Kč
74. Abeceda etikety pro úředníky (Benešov)
20.11 - 21.11.2017
3 130 Kč
75. Oblast řidičských průkazů se zaměřením na výměny ŘP vydaných cizím… (Praha)
21.11.2017
990 Kč
76. Dovednosti asistentek a sekretářek ve veřejné správě v kostce (Praha)
21.11.2017
1 290 Kč
77. Hodnocení a odměňování zaměstnanců (Most)
21.11.2017
990 Kč
78. Zvládání konfliktů a jejich prevence (Praha)
21.11.2017
1 290 Kč
79. Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů v kontextu zákona o ochraně… (Praha)
22.11 - 23.11.2017
3 867 Kč
80. Trénujte svou paměť (Praha)
22.11.2017
1 290 Kč
81. Stavební zákon v praxi (Benešov)
22.11 - 23.11.2017
3 130 Kč
82. Ochrana utajovaných informací - administrativní bezpečnost (Praha)
23.11.2017
1 290 Kč
83. Tipy a triky v MS WORD a MS EXCEL (Benešov)
27.11 - 28.11.2017
3 030 Kč
84. Tipy a triky v MS WORD (Benešov)
27.11.2017
1 410 Kč
85. Tipy a triky v MS EXCEL (Benešov)
28.11.2017
1 410 Kč
86. Manažerka ve veřejné správě (Praha)
28.11.2017
1 290 Kč
87. Poskytování dotací z rozpočtů územních samosprávných celků (Most)
28.11.2017
990 Kč
88. Procesní řízení ve veřejné správě I. - úvod do problematiky (Praha)
30.11.2017
990 Kč
89. Zákon o úřednících a zákoník práce (Olomouc)
1.12.2017
990 Kč
90. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP (Praha)
4.12.2017
990 Kč
91. Zkoušková úskalí - veřejná správa (Praha)
5.12.2017
990 Kč
92. Ochrana zemědělského půdního fondu (Praha)
5.12.2017
1 290 Kč
93. Vidimace a legalizace (Praha)
5.12.2017
990 Kč
94. Novým občanským zákoníkem krok za krokem IV – Smlouvy (Praha)
5.12.2017
790 Kč
95. Rozumějme si při každodenní komunikaci (Praha)
5.12.2017
990 Kč
96. Zkoušková úskalí - správní řád (Praha)
6.12.2017
990 Kč
97. eGovernment v kostce (Praha)
7.12.2017
990 Kč
98. Zákon o kontrole (kontrolní řád) (Praha)
7.12.2017
990 Kč
99. Ochrana dřevin a ochrana významných krajinných prvků (Praha)
7.12.2017
1 290 Kč
100. Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu (Praha)
11.12.2017
990 Kč
101. Aplikace zákona o registru smluv (Praha)
12.12.2017
790 Kč
102. Vozidla s pohonem na plynná paliva - přehled právních předpisů (Praha)
13.12.2017
990 Kč
103. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP (Praha)
13.12.2017
990 Kč
104. Procesní řízení ve veřejné správě II. - pro pokročilé (Praha)
14.12.2017
990 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Dlážděná 6, Praha, 110 00
IČO
70890293
tel:
+420 974 863 505
web:
www.institutpraha.cz
E-mail:
podatelna@institutpraha.cz
člen AIVD ČR

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku