Advanced Risk Management, s.r.o. je nezávislá společnost, která se specializuje na poradenství, školení a vývoj softwarových aplikací v oblasti financí a řízení finančních rizik. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. byla založena roku 1999 a své služby poskytuje zejména v České a Slovenské republice a také v dalších zemích střední Evropy. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. svým klientům zajišťuje odborný přístup k identifikaci, měření, řízení a k metodice kontroly finančních rizik a především k finančnímu řízení jako celku. Klienty Advanced Risk Management, s.r.o. jsou jak finanční, tak nefinanční instituce, tzn. všechny společnosti, které finanční rizika vědomě či nevědomě podstupují a které si uvědomují trvalý a všudypřítomný prostor ke zlepšování. Vedle poskytování odborných konzultací a školení vyvinula společnost Advanced Risk Management, s.r.o. vlastní softwarová řešení pro automatizaci úloh z oblasti kreditního, tržního a operačního rizika a rizika likvidity. Na základě požadavků svých klientů vyvíjí i softwarové aplikace na míru. Při realizaci jednotlivých projektů Advanced Risk Management, s.r.o. vychází z vlastního know-how a využívá především vlastní zaměstnance – analytiky, konzultanty a vývojové specialisty. Kromě toho využívá externích specialistů z domácích vysokých škol a spolupracuje s vybranými zahraničními softwarovými a poradenskými firmami. Mezi aktivity společnosti dále patří i lektorská činnost na konferencích uznávaných institucí.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. IRRBB – Úrokové riziko bankovní knihy pohledem regulace (Praha 5)
19.9.2017
5 929 Kč
2. Novinky bankovní regulace (Praha 5)
5.10.2017
11 979 Kč
3. Operační riziko (Praha 5)
10.10 - 12.10.2017
36 058 Kč
4. Finanční deriváty (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
30 008 Kč
5. ICAAP, pilíř 2, ekonomický kapitál a stresové scénáře (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
36 058 Kč
6. Řízení kreditního rizika (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
23 958 Kč
7. Tržní riziko (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
23 958 Kč
8. Rating a scoring (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
23 958 Kč
9. IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
11 979 Kč
10. Rizikový apetit (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
5 929 Kč
11. Basel III v podobě směrnice CRD IV (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
11 979 Kč
12. Solvency II: Executive Summary (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
11 979 Kč
13. Stresové testování (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
11 979 Kč
14. Risk Based Pricing (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
23 958 Kč
15. Řízení rizika podvodů (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
23 958 Kč
16. Budoucnost IRB přístupu (Praha 5)
otvírá se podle zájmu
5 929 Kč

Kurzy na míru

1. Basel III v podobě směrnice CRD IV (Praha 5)
doporučený rozsah 1 deň
2. Budoucnost IRB přístupu (Praha 5)
doporučený rozsah 4 hodiny
3. Finanční deriváty (Praha 5)
doporučený rozsah 3 dni
4. ICAAP, pilíř 2, ekonomický kapitál a stresové scénáře (Praha 5)
doporučený rozsah 3 dni
5. IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu (Praha 5)
doporučený rozsah 1 deň
6. IRRBB – Úrokové riziko bankovní knihy pohledem regulace (Praha 5)
doporučený rozsah 4 hodiny
7. Operační riziko (Praha 5)
doporučený rozsah 3 dni
8. Rating a scoring (Praha 5)
doporučený rozsah 2 dni
9. Risk Based Pricing (Praha 5)
doporučený rozsah 2 dni
10. Řízení kreditního rizika (Praha 5)
doporučený rozsah 2 dni
11. Řízení rizika podvodů (Praha 5)
doporučený rozsah 2 dni
12. Rizikový apetit (Praha 5)
doporučený rozsah 4 hodiny
13. Solvency II: Executive Summary (Praha 5)
doporučený rozsah 1 deň
14. Stresové testování (Praha 5)
doporučený rozsah 1 deň
15. Tržní riziko (Praha 5)
doporučený rozsah 2 dni

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Paříkova 9, Praha 9, 190 00
IČO
26140403
tel:
+420 257 290 252
Fax:
+420 257 290 473
web:
www.arm.cz
E-mail:
arm@arm.cz
Poradenství
  • Finance a právo

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku