Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Studia na VŠ

1. Právní specializace nebo Veřejná správa
externí, bakalářské  (Brno)
2. Právo a právní věda
denní, magisterské  (Brno)
3. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře
externí, bakalářské, magisterské  (Brno)
Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Veveří 70, Brno, 61180
IČO
00216224
DIČ
00216224
tel:
549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax:
541 213 162
web:
www.law.muni.cz/
E-mail:
Jana.Lautrbachova@law.muni.cz