Vzdělávací agentura PROFESIM pořádá jednodenní kurzy v oblasti daní, účetnictví, rozvoje osobnosti a aktuálních změn v legislativě pro státní i podnikatelskou sféru.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová… (Olomouc)
23.11.2017
1 700 Kč
2. Etiketa v praxi (Olomouc)
23.11.2017
1 600 Kč
3. Zátěž a stres (Olomouc)
28.11.2017
1 700 Kč
4. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších… (Olomouc)
28.11.2017
1 700 Kč
5. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších… (Brno)
29.11.2017
1 700 Kč
6. Kontrola vykonávaná stavebními úřady, aplikace obecných institutů… (Olomouc)
4.12.2017
1 600 Kč
7. Úvod do problematiky sociálních dávek (Olomouc)
5.12.2017
1 650 Kč
8. Úprava dokumentů podle revidované normy ČSN 01 6910 (Olomouc)
5.12.2017
1 600 Kč
9. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na… (Ostrava)
7.12.2017
1 700 Kč
10. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na… (Hradec Králové)
9.12.2017
1 700 Kč
11. Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů (Zlín)
11.12.2017
1 600 Kč
12. Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim (Brno)
12.12.2017
1 600 Kč
13. Konflikty a jejich zvládání (Brno)
12.12.2017
1 600 Kč
14. Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální… (Brno)
13.12.2017
1 600 Kč
15. Zátěž a stres (Brno)
13.12.2017
1 700 Kč
16. Kronika obcí, městysů a měst (Olomouc)
14.12.2017
1 600 Kč
17. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich … (Olomouc)
14.12.2017
1 700 Kč
18. Úprava dokumentů - podle revidované normy ČSN 01 6910 (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
19. Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
20. Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
21. Kontrola vykonávaná stavebními úřady, aplikace obecných institutů… (Zlín)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
22. Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
23. Základní interní směrnice měst a obcí (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
24. ÚPRAVA DOKUMENTŮ (PODLE REVIDOVANÉ NORMY ČSN 01 6910) (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
25. ZÁKLADNÍ INTERNÍ SMĚRNICE MĚST A OBCÍ (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
26. Zákon o sociálních službách - příspěvek na péči - úvod do problematiky (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 650 Kč
27. Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
28. PRACOVNÍ PRÁVO A ZÁKONÍK PRÁCE (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
29. Time management - manažerem svého času (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
30. ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD 1. 7. 2017, ZMĚNY LEGISLATIVY DPH A NOVÉ… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
31. Time management - manažerem svého času (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
32. Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
33. Základní interní směrnice měst a obcí (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
34. Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
35. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
36. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI SE ZAMĚŘENÍM NA… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
37. Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
38. Archivnictví a spisová služba (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
39. Aplikace správního řádu v praxi správních orgánů - správní rozhodnutí (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 650 Kč
40. Konflikty a jejich zvládání (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
41. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. -… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
42. Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole v praxi (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
43. Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
44. Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
45. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich … (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
46. Úvod do problematiky sociálních dávek (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 650 Kč
47. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
48. Úvod do problematiky státní sociální podpory (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
49. Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
50. Úvod do problematiky státní sociální podpory (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
51. Občanský zákoník - základní změny a pojmy - včetně aktuální… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
52. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
53. Změny zákona o DPH od 1. 7. 2017, změny legislativy DPH a nové… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
54. Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
55. Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
56. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
57. Základy aktivizace a kognitivní rehabilitace v sociálních službách (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
58. Pracovní právo a zákoník práce - výklad bude vycházet ze stavu… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
59. ÚŘEDNÍK MĚSTA, OBCE – PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
60. Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
61. Veřejné zakázky - podlimitní a nadlimitní režim (Zlín)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
62. Time management - manažerem svého času (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
63. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. -… (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
64. Asertivita - neříkejte ano, když chcete říci ne (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
65. Zákon o sociálních službách - příspěvek na péči - úvod do problematiky (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 650 Kč
66. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi se zaměřením na… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
67. Zákon o odpadech a zákon o obalech - nové vyhlášky v oblasti… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
68. Zákon o registru smluv - praktické tipy a první zkušenosti (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 700 Kč
69. Zákon o silničním provozu - řidičské oprávnění, řidičský průkaz (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
70. Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
71. Správní řád ve vztahu k sociálněprávní ochraně dětí - úvod do… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 650 Kč
72. Občanský zákoník - majetek, právní vztahy k věcem, katastr… (Olomouc)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč
73. Archivnictví a spisová služba (Brno)
otvírá se podle zájmu
1 600 Kč

Kurzy na míru

1. OBSLUHA A MANIPULACE S TLAKOVÝMI NÁDOBAMI K DOPRAVĚ PLYNŮ (Česko)
doporučený rozsah 1 deň
2. TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ (Česko)
doporučený rozsah 1 deň

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Manerov 73, Bohdalice, 683 41
IČO
01873431
tel:
603 717 305
web:
www.profesim.cz
E-mail:
novotna@profesim.cz

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku