Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.

Reference

 • ČEZ, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • Eurotel Praha, s.r.o.
 • KPMG Česká republika, s.r.o.
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • ŠKODA auto, a.s.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 299 Kč
2. DPH u zvláštních režimů (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 166 Kč
3. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
20.10.2017
2 650 Kč
4. Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
3 255 Kč
5. Mzdové účetnictví pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10 - 24.10.2017
4 344 Kč
6. Human Resource Management and Employee Relations (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 771 Kč
7. Jak připravovat, organizovat a vyhodnotit jazykové vzdělávání… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 344 Kč
8. Poskytovatelé investičních služeb a Česká národní banka po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 529 Kč
9. Prezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
4 344 Kč
10. Hospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.10.2017
2 390 Kč
11. Využití sociálních sítí pro váš byznys (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
4 344 Kč
12. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
5 082 Kč
13. Stavební zákon a nové principy povolovacích režimů, včetně výkladu… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 529 Kč
14. Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace v příkladech (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 499 Kč
15. Nový zákon o spotřebitelském úvěru účinný od 1. 12. 2016 – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.10.2017
2 287 Kč
16. Přeměny obchodních společností – právní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
3 013 Kč
17. Bytová družstva v praxi – účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
2 529 Kč
18. Transferové ceny v koncernových strukturách (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10.2017
3 255 Kč
19. Řízení projektů v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
25.10 - 26.10.2017
7 853 Kč
20. Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 013 Kč
21. Základní orientace v personalistice (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10 - 27.10.2017
7 974 Kč
22. Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 606 Kč
23. Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 287 Kč
24. Kontrolní vazby v účetnictví – přípravné práce před uzavřením… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 408 Kč
25. Srovnání českého a slovenského pracovního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
3 497 Kč
26. Třístranné a vícestranné obchody a složitější transakce z pohledu… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.10.2017
2 529 Kč
27. Fakturace a DPH pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
27.10.2017
2 408 Kč
28. Vliv emocí na jednání pro pracovníky v sociálních službách (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 299 Kč
29. Jak dobře řídit a úspěšně zvládnout proces změny (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
4 344 Kč
30. Zahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 408 Kč
31. Platební styk pro poskytovatele – aktuální změny právní úpravy (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
2 529 Kč
32. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
4 344 Kč
33. Vzájemné souvislosti DPH, daně z příjmů právnických osob a účetnictví… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 376 Kč
34. Moderní controlling a reporting (distanční studium) (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10 - 20.11.2017
14 508 Kč
35. Kolektivní vyjednávání – z pohledu pracovněprávních vztahů a… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.10.2017
3 134 Kč
36. Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 650 Kč
37. Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 529 Kč
38. Jak projít životními krizemi k životním výhrám (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 499 Kč
39. Strukturované myšlení efektivního pracovníka, práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
4 344 Kč
40. Cenné papíry v podnikatelské praxi – účetní a daňový pohled v roce… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 287 Kč
41. Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10.2017
2 892 Kč
42. Majetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.10 - 1.11.2017
6 401 Kč
43. Jak na problematického zaměstnance – předcházení a řešení problémů (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 892 Kč
44. Daňové doklady v České republice a na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 013 Kč
45. Daň z příjmů právnických osob po novelách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 013 Kč
46. Employer branding – staňte se magnetem na talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
4 344 Kč
47. Kalkulace a cenotvorba (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 892 Kč
48. Presentation Skills (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
4 344 Kč
49. Získejte nové zákazníky – naučte se digitální marketing jako… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
3 618 Kč
50. Ekonomická správa nemovitostí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 408 Kč
51. Cestovní náhrady pro neziskové organizace (PRAHA 1 - Nové Město )
1.11.2017
2 499 Kč
52. Poskytování dotací (Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce) (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 190 Kč
53. Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
3 013 Kč
54. Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 465 Kč
55. Zajišťovací příkazy a postup po jejich vydání (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 287 Kč
56. Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
57. Vyúčtování zahraničních pracovních cest, valutová pokladna, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 408 Kč
58. Aktuální informace k výkladu zákona o DPH, nejčastější chyby a omyly (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 166 Kč
59. Veďte svoji firmu i svůj tým správným směrem (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 344 Kč
60. Klíč k motivaci a zvyšování osobního výkonu (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
4 344 Kč
61. Vedení lidí – moji lidé, moje vizitka II (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11 - 3.11.2017
7 974 Kč
62. Ekonomické ukazatele – charakteristika a jejich vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
2.11.2017
2 771 Kč
63. Řízení projektů v Microsoft Project pro začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 650 Kč
64. Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
1 803 Kč
65. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
66. Vnitřní firemní předpisy, povinnosti zaměstnavatelů, agenturní… (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
67. Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb daňový řád v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
68. Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
2 408 Kč
69. Osobní značka – jak s ní pracovat a jak ji posílit (PRAHA 1 - Nové Město )
3.11.2017
4 344 Kč
70. Fakturace v přeshraničním obchodě a službách včetně účtování… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
71. Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce, nový zákon o… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 892 Kč
72. Cestovní náhrady v příkladech – pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 408 Kč
73. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní COMMON REPORTING… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 529 Kč
74. HR Recruitment & Selection and Employee Assessments (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
2 771 Kč
75. IFRS – Newly Issued Standards – IFRS 15 Revenue from Contracts with… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
3 376 Kč
76. Jak nastavit kvalitní adaptační proces pro nové zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
4 344 Kč
77. Emoční inteligence – jak vám může pomoci k dosažení úspěchu (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
4 465 Kč
78. Kdo umí řídit sám sebe, umí řídit ostatní (PRAHA 1 - Nové Město )
6.11.2017
4 344 Kč
79. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaše zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
4 344 Kč
80. Manažer jako kouč, koučování pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
7 974 Kč
81. Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 8.11.2017
5 542 Kč
82. Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2017 a připravované… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
3 255 Kč
83. Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
2 650 Kč
84. Moderní marketingová komunikace a propagace (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
4 344 Kč
85. Insolvenční řízení – zkušenosti s aplikací novely a aktuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
3 013 Kč
86. DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2017
7 006 Kč
87. IFRS v praxi – pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11 - 9.11.2017
9 063 Kč
88. Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (PRAHA 1 - Nové Město )
7.11.2017
4 344 Kč
89. Platební styk pro uživatele – aktuální právní úprava včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
2 408 Kč
90. Manažerská komunikace stavbyvedoucích a mistrů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
4 344 Kč
91. Řízení financí pro praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
2 529 Kč
92. Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
4 344 Kč
93. Uplatňování DPH mezi zeměmi EU a s třetími zeměmi v roce 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11.2017
3 013 Kč
94. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
8.11 - 9.11.2017
7 853 Kč
95. Psychosomatika – práce s myslí i tělem aneb jak předejít potížím (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
96. DPH v roce 2017 v příkladech a připravované změny pro rok 2018 – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
3 013 Kč
97. Postavení jednatele – právní, účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 650 Kč
98. Jak na fungující PR tým (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 298 Kč
99. Inventarizace majetku a závazků včetně přípravných prací pro uzavření… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 529 Kč
100. Obtížné komunikační situace v manažerské práci (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
101. Personální a mzdová problematika v roce 2017 – zkušenosti a praktické… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 892 Kč
102. Správa dokumentů po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
2 190 Kč
103. Čtyři hlavní návyky pro dokončení důležitých úkolů (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
104. Řešení implementace pro manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
9.11.2017
4 344 Kč
105. Novinky v pravopise, stylistice a normě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
1 990 Kč
106. Prevence a obrana před nařčením ze švarcsystému (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 408 Kč
107. Interakce s ostatními – naše hry, strategie, taktiky (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
4 344 Kč
108. Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 650 Kč
109. LinkedIn pro personalisty – nováčky ve světě této sociální sítě (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 662 Kč
110. Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
10.11.2017
2 771 Kč
111. Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
3 790 Kč
112. Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 499 Kč
113. Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
4 344 Kč
114. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 28.11.2017
13 286 Kč
115. Zákon o auditorech – vybrané aspekty aplikace zákona a nařízení č.… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 287 Kč
116. Mediační techniky pro personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 172 Kč
117. Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 892 Kč
118. Cash flow v teorii i praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2017
6 038 Kč
119. Opravné položky – daňový a účetní pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 892 Kč
120. Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a změny v úpravě… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11.2017
2 529 Kč
121. Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.11 - 14.11.2017
7 248 Kč
122. Konference: DAŇOVÝ ŘÁD 2017 – XVII. ročník procesního daňového práva (PRAHA 8 )
13.11 - 14.11.2017
4 960 Kč
123. Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 771 Kč
124. Jak si udržet zdravá záda (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
4 344 Kč
125. Zákoník práce na Slovensku – nejčastější problémy a otázky z praxe… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
3 376 Kč
126. Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 299 Kč
127. Zahraniční obchod se službami z pohledu uplatňování DPH a celních… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11.2017
2 408 Kč
128. Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 15.11.2017
4 586 Kč
129. Zákoník práce a mzdové předpisy na Slovensku v roce 2018 – komplexně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.11 - 16.11.2017
7 345 Kč
130. Asistentka jako efektivní podpora projektového týmu (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
131. Pohledávky – účetní a daňové aspekty (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 892 Kč
132. Daň z příjmů závislá činnost na Slovensku – důležité oblasti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
3 376 Kč
133. Veřejné zakázky – rok praxe s novým zákonem o zadávání veřejných… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
3 134 Kč
134. Systém HACCP ve stravovacích provozech pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 408 Kč
135. Tajemství ve slovech ukrytá – vnímejte slova jinak (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
4 344 Kč
136. Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota účetním a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 650 Kč
137. Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.11.2017
2 408 Kč
138. Jak na poutavé grafy v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
4 223 Kč
139. Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma nerovnoměrného… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 650 Kč
140. Daňová uznatelnost výdajů na výzkum a vývoj (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
3 013 Kč
141. Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 892 Kč
142. Sociální a zdravotní pojištění na Slovensku – důležité pojmy včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
3 013 Kč
143. Manažerské rozhodování – postupy, metody a nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
4 344 Kč
144. Systémy bezpečnosti potravin pro pokročilé – standardy BRC, IFS (PRAHA 1 - Nové Město )
16.11.2017
2 650 Kč
145. Daň z příjmů v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
20.11 - 21.11.2017
4 828 Kč
146. Zavedení IFRS do firemního účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
7 248 Kč
147. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) z právního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
2 771 Kč
148. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
2 892 Kč
149. Daň z příjmů právnických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
20.11.2017
3 255 Kč
150. Mzdově personální profesionál® (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 27.11.2017
15 222 Kč
151. Jak více využívat mozek – práce s informacemi, kreativní myšlení,… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11 - 21.11.2017
8 095 Kč
152. Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
2 499 Kč
153. Hledání vlastního talentu a jeho využití (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
4 344 Kč
154. Pracovní právo v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
3 376 Kč
155. Chtěli byste někoho pochválit? Klidně chvalte (aneb pozitiva i úskalí… (PRAHA 1 - Nové Město )
20.11.2017
4 344 Kč
156. Daň z příjmů fyzických osob v roce 2017 a očekávané změny pro rok… (PRAHA 8 )
21.11.2017
3 013 Kč
157. Timemanagement in English – six steps (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
5 984 Kč
158. Mzdové a platové předpisy v praxi – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 013 Kč
159. Pracovní konstelace – vaše pracovní situace očima těch druhých (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
3 509 Kč
160. Auditor v potravinářství (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 650 Kč
161. Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0-7 (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11 - 23.11.2017
5 312 Kč
162. Insolvenční řízení – řešení úpadku oddlužením (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 650 Kč
163. Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.11.2017
2 499 Kč
164. Leader – Manager – Coach™ (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
8 470 Kč
165. Pracovní právo v praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11 - 23.11.2017
7 974 Kč
166. Optimální postupy a techniky výběru zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
4 344 Kč
167. Náhrada škody v obchodní praxi (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 650 Kč
168. Digitální marketing: jak získat maximum ze stávajících zákazníků (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
3 497 Kč
169. Zvyšování výkonnosti vaší firmy (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
4 344 Kč
170. Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a důchodové… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
3 497 Kč
171. Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.11.2017
2 408 Kč
172. Tvorba databáze a dotazů v MS Access (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11 - 24.11.2017
7 853 Kč
173. Cestovní náhrady – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 287 Kč
174. Trénink zvládání náročných situací v komunikaci (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
4 344 Kč
175. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
3 134 Kč
176. Praktické uplatňování DPH v roce 2017 a očekávané změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
3 134 Kč
177. Věcná břemena v občanském zákoníku a jejich praktické využití (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
2 408 Kč
178. Aktivní a úspěšná komunikace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
4 344 Kč
179. Zdravotní pojištění – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
23.11.2017
1 803 Kč
180. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
4 344 Kč
181. Zdaňování mezd a platů – aktuálně a změny pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
182. Řízení projektů v Microsoft Project pro pokročilejší uživatele (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 650 Kč
183. Daňový a účetní pohled na smlouvy a smluvní vztahy (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 166 Kč
184. Kommunikationsfähigkeiten – Telefongespräche, Schreiben von E-Mail… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 771 Kč
185. Splatná a odložená daň (PRAHA 1 - Nové Město )
24.11.2017
2 287 Kč
186. Jak uplatnit principy managementu v podmínkách časového tlaku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
187. Performance Management and Development Planning (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 771 Kč
188. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
7 248 Kč
189. Personální a organizační audity (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
190. Specifické mzdové problémy při zaměstnávání matek a otců po změnách v… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 408 Kč
191. Prokazování původu majetku a prohlášení o majetku (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 287 Kč
192. Jak vytvořit dobrý dotazník aneb cesta od nápadu k vyhodnocení (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
193. Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
194. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 28.11.2017
8 216 Kč
195. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
4 344 Kč
196. Jak na emoce v týmové práci (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 499 Kč
197. Minimum celního deklaranta (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11 - 30.11.2017
8 458 Kč
198. Poskytovatelé investičních služeb a klient po MiFID II (PRAHA 1 - Nové Město )
27.11.2017
2 529 Kč
199. Práce z domova, dovolená zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 650 Kč
200. Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 601 Kč
201. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 596 Kč
202. Jak dotahovat své plány a cíle do úspěšného konce (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
4 707 Kč
203. Vedení osobního pohovoru s uchazečem (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 662 Kč
204. Účetnictví společenství vlastníků jednotek pro začínající (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 408 Kč
205. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11 - 29.11.2017
4 599 Kč
206. Zástavy v praxi včetně zkušeností s aplikací nového zástavního práva (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
2 892 Kč
207. Co musí manažer vědět o daních po novele z roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
28.11.2017
3 013 Kč
208. Zákoník práce – pracovní doba, její formy a nerovnoměrné rozvržení… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 650 Kč
209. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 287 Kč
210. Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
211. IFRS – finanční nástroje (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 30.11.2017
6 280 Kč
212. Mluvit či nemluvit – rétorika prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
213. Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2017 a novely daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 408 Kč
214. Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
4 344 Kč
215. Účetní závěrka a přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11.2017
2 596 Kč
216. Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 1.12.2017
7 974 Kč
217. Efektivní využití MS Office v práci asistentky (PRAHA 1 - Nové Město )
29.11 - 1.12.2017
11 919 Kč
218. Jak na hodnocení a správné poskytování zpětné vazby (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
219. Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník (ŠPINDLERŮV MLÝN )
30.11 - 2.12.2017
8 458 Kč
220. Převodní ceny a daňová kontrola – aktuální výzva v přímých daních (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
221. Typologie pro manažerskou práci (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
4 344 Kč
222. Leasingové operace z aktuálního účetního a daňového hlediska (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
223. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a související problematika… (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
2 529 Kč
224. Schůze, porada, meeting – manažerské mýty (PRAHA 1 - Nové Město )
30.11.2017
3 509 Kč
225. Praxe obchodníka – když dva dělají totéž, není to vždy totéž (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
226. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
227. Efektivní time management a stress management (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 586 Kč
228. Vedení porad – jak udělat z nezáživného toku informací užitečné… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
229. Vady nemovitostí, práva z vad, due diligence (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 650 Kč
230. Kontrolní hlášení DPH – prakticky pro rok 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 166 Kč
231. Jak rozvíjet potenciál zaměstnanců a připravovat individuální… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
4 344 Kč
232. Novinky ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
1.12.2017
2 529 Kč
233. Cestovní náhrady 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 166 Kč
234. Celní problematika v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 408 Kč
235. Jak se zorientovat v personální práci (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
236. Opravy chyb minulých období – účetní a daňový pohled (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
2 529 Kč
237. Světové účetnictví US GAAP a IFRS (srovnání a jejich vzájemné využití… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 7.12.2017
12 935 Kč
238. Cesty osobního rozvoje – poznejte kdo jste (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
239. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
8 216 Kč
240. Kouzla moderní prezentace aneb jak efektivně využít informační… (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12.2017
4 344 Kč
241. Účetnictví v praxi pro mírně pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
4.12 - 5.12.2017
4 586 Kč
242. Zase ty podvody aneb novější judikatura k podvodům na DPH v širších… (PRAHA 8 )
4.12.2017
3 618 Kč
243. Umění manažerské dekonstrukce: buďte při práci efektivní s menším… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 509 Kč
244. Proti presu času a stresu – time management 5. generace (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 6.12.2017
9 668 Kč
245. Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
3 134 Kč
246. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 650 Kč
247. Důkazní břemeno v daňovém řízení (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
248. Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi… (PRAHA 1 )
5.12 - 6.12.2017
6 038 Kč
249. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 287 Kč
250. Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12.2017
2 408 Kč
251. Spotřebitelské úvěry – přípravné semináře na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
5.12 - 7.12.2017
7 805 Kč
252. Označování potravin v praxi včetně praktických příkladů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 287 Kč
253. Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 8 )
6.12 - 7.12.2017
5 312 Kč
254. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na odbornou zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 650 Kč
255. Uzavírání a realizace smluv v obchodní praxi – jak se vyhnout… (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12.2017
2 892 Kč
256. Profesionální asistentka – management podpory manažerů (PRAHA 1 - Nové Město )
6.12 - 7.12.2017
7 974 Kč
257. Zvládání stresu na pracovišti i v soukromém životě (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12 - 8.12.2017
7 974 Kč
258. Účetní závěrka za rok 2017 v plném a zjednodušeném rozsahu (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 013 Kč
259. Storytelling v manažerské praxi aneb motivujte svůj tým příběhem (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
5 070 Kč
260. Spotřebitelské úvěry – přípravný seminář na zkoušku pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 650 Kč
261. Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
262. Odštěpný závod (organizační složka podniku) zahraniční společnosti v… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
3 618 Kč
263. Jak dobře vymáhat (nejen obchodní) pohledávky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
264. Týmová komunikace krok za krokem aneb jak se domluvit a jak… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
265. Etiketa pro úřednice a úředníky (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 299 Kč
266. Zdravotní pojištění 2018 – změny se spoustou zajímavostí a příkladů z… (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
2 166 Kč
267. Praktická komunikace pro manažery v obtížných situacích (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 344 Kč
268. Příprava profesionální prezentace v MS PowerPoint (PRAHA 1 - Nové Město )
7.12.2017
4 223 Kč
269. Autorské právo – interpretace a doporučená aplikace (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 650 Kč
270. Deutsch für HR Professionals (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 771 Kč
271. Zásoby z účetního a daňového pohledu (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 287 Kč
272. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 408 Kč
273. BOZP, PO a hygiena práce z pohledu personalisty (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
4 344 Kč
274. Stavební zákon ve vazbě na novelu zavádějící nové principy… (PRAHA 1 - Nové Město )
8.12.2017
2 529 Kč
275. Jak zvyšovat efektivitu vzdělávání zaměstnanců (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
276. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 390 Kč
277. Communication Skills – Telephone Conversations, Writing Email &… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 771 Kč
278. Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
279. Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
4 344 Kč
280. Základy daňové optimalizace pro právnické osoby na Slovensku (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 013 Kč
281. Nová pravidla proti praní špinavých peněz s účinností od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
2 529 Kč
282. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) v Havlíčkově Brodě (HAVLÍČKŮV BROD )
11.12.2017
1 561 Kč
283. Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů – změna… (PRAHA 1 - Nové Město )
11.12.2017
3 618 Kč
284. Management accounting basics – manažerské účetnictví v anglickém… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 134 Kč
285. Základy konsolidace podle českých předpisů (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
3 860 Kč
286. Efektivní získávání zaměstnanců – včetně náboru na sociálních sítích (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
7 974 Kč
287. Monitoring zaměstnanců aneb jak správně kontrolovat zaměstnance (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 650 Kč
288. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12 - 13.12.2017
8 216 Kč
289. Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 408 Kč
290. Moderní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano" (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
4 344 Kč
291. Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2018 (PRAHA 8 )
12.12.2017
2 892 Kč
292. Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty – pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.12.2017
2 287 Kč
293. Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
294. IFRS – aktuálně i připravované novelizace (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 408 Kč
295. Zákon o prokazování původu majetku včetně daňových dopadů – první… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
1 803 Kč
296. Excelentní paměť není pouhou iluzí (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
5 082 Kč
297. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro podnikatelské subjekty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 771 Kč
298. Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 499 Kč
299. Negociace po telefonu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
4 344 Kč
300. Zákon o DPH a jeho změny pro rok 2018 ve vazbě na daňový řád (PRAHA 1 - Nové Město )
13.12.2017
2 650 Kč
301. Elektronická evidence tržeb (EET) v neziskových organizacích (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
1 790 Kč
302. Desatero užitečné komunikace (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 586 Kč
303. Hromadná korespondence v MS Word (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
3 618 Kč
304. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 529 Kč
305. Povinná elektronická komunikace datovou schránkou aneb "jak efektivně… (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 400 Kč
306. Když udeří krize: jak komunikačně zvládnout firemní negativní událost (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
307. Výkaz cash flow prakticky (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
2 771 Kč
308. Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů (PRAHA 1 - Nové Město )
14.12.2017
4 344 Kč
309. Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
310. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
311. Daň z příjmů fyzických osob – za rok 2017 a novinky roku 2018 včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
312. Nabývání nemovitostí (specifika asset deal a share deal) – právní a… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
3 013 Kč
313. Efektivní vedení aneb co se v týmu skrytě děje (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
4 344 Kč
314. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 529 Kč
315. Pracovní smlouvy z pohledu praxe, včetně problematiky práce z domova (PRAHA 1 - Nové Město )
15.12.2017
2 650 Kč
316. Padesát barev padesátky aneb jak zaujmout zaměstnavatele svými… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
4 344 Kč
317. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 045 Kč
318. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12 - 19.12.2017
8 216 Kč
319. Cestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 287 Kč
320. Aktuality v účetnictví a daních 2017-2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
18.12.2017
2 892 Kč
321. Sestavení daňového přiznání daně z příjmu právnických osob pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 499 Kč
322. DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 408 Kč
323. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2017 (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12.2017
2 287 Kč
324. Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2018 (PRAHA 1 )
19.12 - 21.12.2017
6 038 Kč
325. Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.12 - 20.12.2017
8 216 Kč
326. Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2018 (PRAHA 1 )
19.12.2017
2 771 Kč
327. Mzdové předpisy aktuálně pro rok 2018 (PRAHA 1 )
20.12.2017
3 134 Kč
328. Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a… (PRAHA 1 - Nové Město )
21.12 - 22.12.2017
9 668 Kč
329. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018… (PRAHA 1 )
21.12.2017
2 408 Kč
330. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
5.1.2018
2 892 Kč
331. Zákon o DPH pro rok 2018 – praktické příklady (PRAHA 1 - Nové Město )
8.1.2018
2 408 Kč
332. Sestavení účetní závěrky podvojného účetnictví za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1.2018
2 892 Kč
333. Velká účetní závěrka včetně daňového přiznání za rok 2017 (PRAHA 1 )
9.1 - 10.1.2018
4 707 Kč
334. Pracovnělékařské služby v praxi (včetně schválené a rozsáhlé novely… (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1.2018
2 529 Kč
335. Sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok… (PRAHA 1 )
10.1.2018
2 892 Kč
336. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
10.1 - 11.1.2018
8 216 Kč
337. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
11.1.2018
2 287 Kč
338. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1 - 16.1.2018
8 216 Kč
339. Celní kodex a celní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
2 650 Kč
340. Aktuality v účetnictví a daních 2017-2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
15.1.2018
3 134 Kč
341. Daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
3 134 Kč
342. Hodnocení zaměstnanců a jeho vazba na ostatní personální procesy (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 974 Kč
343. Pracovněprávní předpisy v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
344. Jak správně nastavit pravidla pro vyúčtování zahraničních pracovních… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1.2018
2 408 Kč
345. Efektivní práce s daty díky funkcím MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
16.1 - 17.1.2018
7 853 Kč
346. Nejdůležitější změny v daních, finančním a mzdovém účetnictví od roku… (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 045 Kč
347. Cestovní náhrady v roce 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1.2018
2 287 Kč
348. Minimum z financí a účetnictví pro neekonomy (PRAHA 1 - Nové Město )
17.1 - 18.1.2018
7 974 Kč
349. Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2017 a… (PRAHA 1 - Nové Město )
19.1.2018
2 408 Kč
350. Kurz – elektronická evidence tržeb (EET) (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 287 Kč
351. Zásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek,… (PRAHA 1 - Nové Město )
22.1.2018
2 771 Kč
352. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 24.1.2018
8 216 Kč
353. IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1 - 25.1.2018
9 063 Kč
354. Účetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
3 134 Kč
355. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky (PRAHA 1 - Nové Město )
23.1.2018
2 287 Kč
356. Roční zúčtování a vyúčtování příjmů zaměstnanců za rok 2017, změny ve… (PRAHA 1 - Nové Město )
24.1.2018
2 529 Kč
357. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a… (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 771 Kč
358. Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
25.1.2018
2 287 Kč
359. Změny v zahraničním obchodě se zbožím a službami pro rok 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
2 650 Kč
360. Psychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet… (PRAHA 1 - Nové Město )
26.1.2018
4 344 Kč
361. Nastavení účetnictví, kontrolních vazeb a úprava vnitropodnikových… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 408 Kč
362. Uzavření daňové evidence OSVČ, daňové přiznání a přehledy k pojištění… (PRAHA 1 - Nové Město )
29.1.2018
2 892 Kč
363. Praktické uplatňování zákona o DPH od 1. 1. 2018 (PRAHA 8 )
30.1.2018
3 134 Kč
364. Ochrana osobních údajů – výklad nového obecného nařízení (PRAHA 1 - Nové Město )
30.1.2018
2 650 Kč
365. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1 - 1.2.2018
8 216 Kč
366. Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017 a aktuality pro… (PRAHA 1 - Nové Město )
31.1.2018
3 134 Kč
367. Elektronická evidence tržeb od A do Z – pro podnikatele (fyzické a… (PRAHA 1 - Nové Město )
1.2.2018
2 408 Kč
368. Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2.2018
3 134 Kč
369. Daně – výklad nejdůležitějších zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 14.2.2018
21 998 Kč
370. Daňový profesionál® – kompletně (PRAHA 1 - Nové Město )
5.2 - 23.3.2018
42 320 Kč
371. DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
2 408 Kč
372. Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
7 853 Kč
373. Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2 - 7.2.2018
8 216 Kč
374. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců (PRAHA 1 - Nové Město )
6.2.2018
835 Kč
375. Zákon o daních z příjmů – právnické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
7.2.2018
3 255 Kč
376. GDPR v praxi pro IT pracovníky – praktické rady, jak postupovat (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 650 Kč
377. Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
378. Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby (PRAHA 1 - Nové Město )
8.2.2018
2 287 Kč
379. Změny v účetních předpisech pro podnikatele v roce 2018, daňové a… (PRAHA 1 - Nové Město )
9.2.2018
2 408 Kč
380. Zákon o daních z příjmů – závislá činnost (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
381. Praktické návody implementace nového obecného nařízení (GDPR) včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 408 Kč
382. Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv (PRAHA 1 - Nové Město )
12.2.2018
2 287 Kč
383. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, práce s talenty (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
4 344 Kč
384. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 408 Kč
385. Elektronická evidence tržeb (EET) v podmínkách roku 2018 (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 166 Kč
386. Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 287 Kč
387. Uzavření účetnictví za rok 2017 pro neauditované společnosti včetně… (PRAHA 1 - Nové Město )
13.2.2018
2 650 Kč
388. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
2 408 Kč
389. Zákon o zdravotním pojištění (PRAHA 1 - Nové Město )
14.2.2018
1 198 Kč
390. Pokladna v roce 2018, práce s penězi, které nejsou vaše, platební… (PRAHA 1 - Nové Město )
15.2.2018
2 287 Kč
391. Daň z příjmů fyzických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2.2018
3 134 Kč
392. Příklady daňové (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 21.2.2018
7 248 Kč
393. Prezentační a rétorické dovednosti II – nadstavba pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
19.2 - 20.2.2018
8 216 Kč
394. Daň z přidané hodnoty (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
20.2.2018
3 134 Kč
395. Manažer a práce s informacemi (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2 - 22.2.2018
7 974 Kč
396. Daň z příjmů právnických osob (příklady) (PRAHA 1 - Nové Město )
21.2.2018
3 134 Kč
397. Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě (PRAHA 1 - Nové Město )
22.2 - 23.2.2018
8 216 Kč
398. DPH v roce 2018 – speciálka (PRAHA 1 - Nové Město )
26.2 - 27.2.2018
4 707 Kč
399. Malé daně – výklad zákonů (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2 - 1.3.2018
7 248 Kč
400. Zákon o spotřebních daních a ekologická daň (PRAHA 1 - Nové Město )
27.2.2018
3 134 Kč
401. Zákon o dani silniční (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 287 Kč
402. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
28.2.2018
2 650 Kč
403. Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
404. Zákon o dani z nemovitých věcí (PRAHA 1 - Nové Město )
1.3.2018
2 287 Kč
405. Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice (PRAHA 1 - Nové Město )
6.3 - 7.3.2018
5 675 Kč
406. Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací (PRAHA 1 - Nové Město )
7.3 - 8.3.2018
8 216 Kč
407. Účetním výkazům a závěrce rozumíme (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3.2018
2 650 Kč
408. Time management a zvládání stresu (PRAHA 1 - Nové Město )
12.3 - 13.3.2018
8 216 Kč
409. Výklad účetnictví (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3 - 14.3.2018
5 796 Kč
410. Jak nastavit vhodný motivační systém pro vaši firmu (PRAHA 1 - Nové Město )
13.3.2018
4 344 Kč
411. Ochrana osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů… (PRAHA 1 - Nové Město )
16.3.2018
2 290 Kč
412. Obchodní a vyjednávací dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
19.3 - 20.3.2018
8 216 Kč
413. Prezentační a rétorické dovednosti (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
8 216 Kč
414. Nástroje a techniky řízení projektů (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
7 974 Kč
415. Příklady účetní (PRAHA 1 - Nové Město )
21.3 - 22.3.2018
5 191 Kč
416. Právní minimum pro daňové poradce (PRAHA 1 - Nové Město )
23.3.2018
2 650 Kč
417. Finance pro nefinanční manažery (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
2 892 Kč
418. Využití Excelu ve finančním managementu (PRAHA 1 - Nové Město )
29.3.2018
3 013 Kč
419. Prezentační dovednosti manažera (PRAHA 1 - Nové Město )
18.4 - 19.4.2018
7 974 Kč
420. Obchody s EU z pohledu DPH polopatě – pro úplné začátečníky (PRAHA 1 - Nové Město )
26.4.2018
2 650 Kč
421. Označování potravin pro pokročilé (PRAHA 1 - Nové Město )
25.6.2018
2 650 Kč

Žádné položky.

Elektronické kurzy

Business English Online (C1; 4x60 minut)
2 396 Kč
Časté chyby a omyly v účetnictví a daních (záznam on-line)
1 392 Kč
CELNÍ PŘEDPISY V ROCE 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
CESTOVNÍ NÁHRADY (záznam DVD)
1 392 Kč
Cestovní náhrady 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2015 a daňové přiznání za rok 2014 …
1 150 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 2017/2018 (on-line kurz)
1 997 Kč
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 a daňové přiznání za rok 2015…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob 2015 a daňové přiznání právnických osob…
1 150 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2016 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok…
1 392 Kč
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on…
1 997 Kč
Daně a účetnictví v roce 2015 – první poznatky z praxe (záznam on…
1 150 Kč
Daňová kontrola (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňové a nedaňové výdaje v praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
DAŇOVÉ MINIMUM PRO ÚČETNÍ V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
Daňové minimum pro účetní v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňově uznatelné náklady v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 392 Kč
Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou…
1 997 Kč
Discussion-conversation online course for intermediate or higher…
2 386 Kč
DPH nejčastější chyby a praktické příklady (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 …
1 392 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2018 …
1 997 Kč
DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce…
1 392 Kč
DPH při vývozu a dovozu 2018 - nejčastější chyby a příklady (on-line…
1 997 Kč
DPH pro začátečníky (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v příkladech (on-line kurz)
1 997 Kč
DPH v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
DPH v roce 2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
DPH v tuzemsku 2014, 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ MINIMUM PRO NEÚČETNÍ PROFESE (záznam DVD)
1 392 Kč
Elektronická evidence tržeb v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Elektronická komunikace se státní správou 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD)
1 392 Kč
Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny …
1 392 Kč
General English online (4x60 minut)
2 386 Kč
INCOTERMS 2010 (záznam DVD)
1 392 Kč
INTRASTAT OD A DO Z (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK NEPORUŠOVAT ZÁKONÍK PRÁCE A VYVAROVAT SE CHYB (záznam DVD)
1 392 Kč
JAK VYPLŇOVAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Kde nejvíce chybujeme v pracovním právu – pro náročné (záznam on-line)
1 392 Kč
Komplikované účetní případy (záznam on-line)
1 392 Kč
Kontrolní hlášení k DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Majetek a odpisy v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO PERSONALISTY (záznam DVD)
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2017 (záznam…
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2016 …
1 392 Kč
Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2018 (on…
1 997 Kč
Nemovitosti a jejich nájem v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti daní a účetnictví od 1.1.2017 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1. 1. 2018 (on-line kurz)
1 997 Kč
Novinky ve mzdách 2014–2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Novinky ve mzdách v roce 2018 (on-line kurz)
1 997 Kč
Pracovní právo pro mzdové účetní v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
PRACOVNÍ SMLOUVY A JAK NA NĚ Z POHLEDU PRAXE (záznam DVD)
1 392 Kč
Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
PRÁVA A POVINNOSTI PODLE ZÁKONA Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍHO ŘÁDU …
1 392 Kč
Problematika pohledávek a dluhů (závazků) v roce 2015 (záznam on-line)
1 150 Kč
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Roční zúčtování daně z příjmů 2017 (on-line kurz)
1 997 Kč
Silniční daň 2015–2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY (záznam DVD)
3 351 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – PRŮBĚH PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
ŠKOLA ZAČÍNAJÍCÍHO PERSONALISTY – ZÁNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU …
1 392 Kč
SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU (záznam DVD)
1 392 Kč
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ …
1 392 Kč
Srážky, exekuce a oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2018 (on-line…
1 997 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení z pohledu zaměstnavatele 2016 (záznam on…
1 392 Kč
Srážky, exekuce, oddlužení zaměstnanců – komplexní přehled kroků…
1 392 Kč
STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE …
1 392 Kč
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 150 Kč
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví a daně neziskových organizací 2015/2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Účetnictví pro praxi 2015 (záznam on-line)
1 392 Kč
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PODLE NORMY ČSN 01 6910 – ZMĚNY A NOVINKY ROKU 2014…
1 392 Kč
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY PRO ZAČÍNAJÍCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vedení mzdové agendy pro zkušené (záznam on-line)
1 392 Kč
VEDENÍ OSOBNÍ AGENDY ZAMĚSTNANCŮ (záznam DVD)
1 392 Kč
Vnitropodnikové směrnice (záznam on-line)
1 392 Kč
Výklad zákona o DPH od 1. 1. 2016 (záznam on-line)
1 392 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného (záznam on-line)
1 997 Kč
Výpočty ve mzdové účtárně – problematika výpočtu mzdy (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy IFRS (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví I. – Právní úprava účetnictví (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví II. – Majetek a zdroje (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví III. – Základy účtování (záznam on-line)
1 392 Kč
Základy účetnictví IV. – Účetní uzávěrka a závěrka (záznam on-line)
1 392 Kč
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákoník práce – pracovní doba a její rozvržení z pohledu praxe ve…
1 392 Kč
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ O DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ (záznam DVD)
1 392 Kč
Zákonné způsoby optimalizace daní z pohledu daňového poradce (záznam…
1 392 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2015 (záznam DVD)
1 392 Kč
ZAMĚSTNÁVÁNÍ BRIGÁDNÍKŮ, STUDENTŮ – VZNIK A PRŮBĚH PP VZTAHU Z…
1 392 Kč
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 – ZMĚNY V ROCE 2014 A K 1. 1. 2015 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2016 - změny v roce 2015 a k 1. 1. 2016 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2017 – změny v roce 2016 a k 1.1.2017 …
1 392 Kč
Zdravotní pojištění v roce 2018 – změny v roce 2017 a k 1.1.2018 (on…
1 997 Kč
Změny celních předpisů s návazností na DPH a změny INTRASTATu 2016 …
1 392 Kč
Změny společností – ukončování činnosti, převod, transformace (záznam…
1 392 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00
IČO
27204987
tel:
226539670
web:
www.vox.cz
E-mail:
vox@vox-kurzy.cz
člen AIVD ČR
Poradenství
 • Personalistika
 • Management
 • Finance a právo
 • Účetnictví a daně
 • BOZP a PO

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku