Studio W pro Vás připravuje širokou a pestrou paletu otevřených a firemních kurzů, seminářů a aktivních tréninků. Naším prvořadým cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Pořádáme semináře, tréninky, školení a kurzy profesního vzdělávání v těchto oblastech:

V těchto oblastech připravujeme dva typy kurzů:

  • Otevřené kurzy – určené pro širokou veřejnost. Jejich katalog vychází 2 x ročně a můžete si jej také stáhnout z našich webových stránek. Výhodou těchto kurzů je možnost setkat se s kolegy z jiných firem a oborů, kteří se mnohdy potýkají či potýkali s obdobnými úkoly jako Vy, a možnost vzájemně si vyměnit zkušenosti.
  • Firemní kurzy na míru. Ve všech uvedených oblastech můžeme připravit vnitrofiremní kurz šitý na míru podle Vašich potřeb.

Semináře probíhají v našich učebnách na Karlově náměstí 3 v Praze 2. Kromě dvou vybavených učeben zde najdete možnost bezdrátového WiFi připojení k internetu zdarma, účastníkům kurzů poskytujeme občerstvení a výukové materiály.

Studio W bylo založeno v roce 1990 jako první soukromá společnost pro vzdělávání dospělých a působí na našem trhu nepřetržitě až dosud. V oblasti profesního vzdělávání dospělých je jednou z největších a nejvyhledávanějších firem v České republice. Našimi kurzy prochází ročně 10.000 až 15.000 posluchačů a zákazníky jsou firmy z celé ČR.

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové… (Praha 2)
20.10.2017
2 904 Kč
2. ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní (Praha 2)
1.2 - 2.2.2018
10 406 Kč
3. AUTOMOBIL V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH - problematické okruhy (Praha 2)
10.11.2017
2 783 Kč
4. CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, aneb co z výsledovky nevyčteme (Praha 2)
22.2.2018
2 299 Kč
5. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z… (Praha 2)
24.11.2017
2 783 Kč
6. CELNÍ PŘEDPISY v roce 2018 a celní kodex Unie (Praha 2)
21.2.2018
2 904 Kč
7. CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí aneb nenakupujte jen levně, nakupujte… (Praha 2)
6.11.2017
5 203 Kč
8. CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM (Praha 2)
26.1.2018
2 904 Kč
9. CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM (Praha 2)
30.11.2017
2 904 Kč
10. CO MÁ ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ SKLADU (Praha 2)
5.12.2017
5 203 Kč
11. CO VŠE PATŘÍ DO PERSONALISTIKY a aktuální trendy v praxi - 2denní (Praha 2)
6.11 - 7.11.2017
10 406 Kč
12. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
17.1.2018
2 299 Kč
13. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
19.12.2017
2 299 Kč
14. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
31.1.2018
2 299 Kč
15. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
7.12.2017
2 299 Kč
16. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
9.1.2018
2 299 Kč
17. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
13.2.2018
2 299 Kč
18. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
12.12.2017
2 299 Kč
19. DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI v roce 2018 a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za… (Praha 2)
19.1.2018
2 299 Kč
20. DATOVÁ SCHRÁNKA v praxi - prostředek elektronické komunikace s úřady (Praha 2)
16.11.2017
2 299 Kč
21. DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - účetní a daňový aspekt (Praha 2)
23.11.2017
3 267 Kč
22. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z… (Praha 2)
25.10.2017
3 509 Kč
23. DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2018 (Praha 2)
21.12.2017
2 299 Kč
24. DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2018 (Praha 2)
27.2.2018
2 299 Kč
25. DOVOLENÁ A JEJÍ VÝPOČET po novele zákoníku práce od 1. 1. 2018 (Praha 2)
15.1.2018
2 299 Kč
26. DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a… (Praha 2)
30.10.2017
3 509 Kč
27. DPH v roce 2018 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe (Praha 2)
28.2.2018
2 904 Kč
28. DPPO a DPFO - NOVINKY a AKTUALITY 2017 v praktických příkladech a… (Praha 2)
15.2.2018
2 904 Kč
29. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2018 (Praha 2)
16.1.2018
2 299 Kč
30. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2018 (Praha 2)
16.2.2018
2 299 Kč
31. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2018 (Praha 2)
15.12.2017
2 299 Kč
32. EFEKTIVNÍ PREZENTACE - 2denní (Praha 2)
1.11 - 2.11.2017
10 406 Kč
33. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB - účetní a daňové aspekty (Praha 2)
17.1.2018
1 815 Kč
34. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (Praha 2)
20.10.2017
2 783 Kč
35. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (Praha 2)
29.1.2018
2 299 Kč
36. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (Praha 2)
9.2.2018
2 783 Kč
37. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (Praha 2)
13.12.2017
2 299 Kč
38. EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2018 - aktuality (Praha 2)
21.2.2018
2 299 Kč
39. FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů (Praha 2)
23.2.2018
2 783 Kč
40. FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY v roce 2018 - aktuální stav a novinky (Praha 2)
23.2.2018
3 146 Kč
41. INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a… (Praha 2)
21.11.2017
2 904 Kč
42. JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní (Praha 2)
4.1 - 5.1.2018
10 406 Kč
43. JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní (Praha 2)
13.11 - 14.11.2017
10 406 Kč
44. JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 4denní (Praha 2)
13.11 - 30.11.2017
18 029 Kč
45. JAK PŘEKONAT ODKLÁDÁNÍ ÚKOLŮ - prokrastinaci (Praha 2)
20.11.2017
5 203 Kč
46. JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový… (Praha 2)
8.11 - 9.11.2017
10 406 Kč
47. KOMPLIKOVANÉ PŘÍPADY PŘI ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ve vazbě na daň z… (Praha 2)
21.12.2017
2 904 Kč
48. MAJETEK ÚČETNĚ I DAŇOVĚ - podrobný výklad pro pokročilé (Praha 2)
23.10.2017
3 267 Kč
49. MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery -… (Praha 2)
22.11 - 23.11.2017
10 406 Kč
50. MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery -… (Praha 2)
26.2 - 27.2.2018
10 406 Kč
51. MS EXCEL 2007/2010 pro pokročilé - 2denní (Praha 2)
23.10 - 24.10.2017
5 445 Kč
52. MS EXCEL 2007/2010 pro pokročilé - 2denní (Praha 2)
20.11 - 21.11.2017
5 445 Kč
53. MS POWERPOINT 2007/2010 (Praha 2)
7.11.2017
2 904 Kč
54. MS WORD 2007/2010 pro pokročilé (Praha 2)
6.11.2017
2 904 Kč
55. NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty (Praha 2)
26.2.2018
2 904 Kč
56. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH (Praha 2)
2.3.2018
3 267 Kč
57. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska… (Praha 2)
7.2.2018
3 509 Kč
58. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce, vč.… (Praha 2)
3.11.2017
2 783 Kč
59. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018 (Praha 2)
8.12.2017
2 299 Kč
60. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018 (Praha 2)
29.1.2018
2 299 Kč
61. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018 (Praha 2)
13.12.2017
2 299 Kč
62. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018 (Praha 2)
7.2.2018
2 299 Kč
63. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ od 1. 1. 2018 (Praha 2)
18.1.2018
2 299 Kč
64. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2018 (Praha 2)
29.11.2017
2 299 Kč
65. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro rok 2018 (Praha 2)
10.1.2018
2 299 Kč
66. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuality pro rok 2018 (Praha 2)
6.12.2017
2 299 Kč
67. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE a aktuální otázky pracovního práva (Praha 2)
6.2.2018
2 299 Kč
68. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2017/2018 (Praha 2)
20.11.2017
3 267 Kč
69. NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2017/2018 (Praha 2)
16.1.2018
3 267 Kč
70. OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO SERVISNÍ TECHNIKY - od servisu k obchodu (Praha 2)
4.1.2018
5 203 Kč
71. OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE (Praha 2)
3.11.2017
2 299 Kč
72. OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a… (Praha 2)
15.11.2017
3 509 Kč
73. POHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt (Praha 2)
19.10.2017
3 267 Kč
74. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad (Praha 2)
18.12.2017
2 299 Kč
75. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad (Praha 2)
16.2.2018
2 299 Kč
76. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad (Praha 2)
8.1.2018
2 299 Kč
77. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad (Praha 2)
8.12.2017
2 299 Kč
78. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro rok 2018 - podrobný výklad (Praha 2)
24.1.2018
2 299 Kč
79. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018 (Praha 2)
19.12.2017
2 299 Kč
80. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018 (Praha 2)
22.2.2018
2 299 Kč
81. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018 (Praha 2)
5.1.2018
2 299 Kč
82. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018 (Praha 2)
29.11.2017
2 299 Kč
83. POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD v roce 2018 (Praha 2)
12.1.2018
2 299 Kč
84. POSTAVENÍ VRCHOLOVÝCH A LINIOVÝCH MANAŽERŮ po novele zákoníku práce (Praha 2)
19.10.2017
2 783 Kč
85. PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti (Praha 2)
14.11.2017
3 509 Kč
86. PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad dle zákoníku práce - 2denní (Praha 2)
26.10 - 27.10.2017
6 897 Kč
87. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva i ve vazbě na novelu… (Praha 2)
22.11.2017
3 509 Kč
88. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH - aktuality (Praha 2)
11.12.2017
2 904 Kč
89. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH - aktuality (Praha 2)
12.1.2018
2 904 Kč
90. PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH - aktuality (Praha 2)
12.2.2018
2 904 Kč
91. PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty (Praha 2)
21.11.2017
2 904 Kč
92. ŘÍZENÍ ZÁSOB (Praha 2)
19.2.2018
5 203 Kč
93. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA s Ing. Kinovičovou (Praha 2)
30.1.2018
3 267 Kč
94. SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi (Praha 2)
14.2.2018
1 815 Kč
95. SPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání… (Praha 2)
9.11.2017
5 203 Kč
96. SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání s dodavateli (Praha 2)
31.10.2017
5 203 Kč
97. SRÁŽKY ZE MZDY (Praha 2)
25.1.2018
2 783 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Na Hřebenkách 72, Praha 5, 150 00
IČO
60490306
DIČ
CZ60490306
tel:
261 212 833, 606 610 126
Fax:
261 212 808
web:
www.studiow.cz
E-mail:
studiow@studiow.cz

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku