C.Q.M. od svého založení v roce 1995 uplatňuje při spolupráci se svými zákazníky starou, známou a stále platnou zásadu:

„Nedávejte hladovému rybu, naučte ho ryby chytat.“

Výsledkem spolupráce je proto stav, kdy náš zákazník sám dokáže:

 • snižovat své vnitřní ztráty (a tím zvyšovat svůj zisk)
 • identifikovat a odstranit zbytečné činnosti
 • odstranit samoúčelné a zbytečné „papírování“
 • lépe komunikovat se svými spolupracovníky a externími dodavateli
 • lépe motivovat spolupracovníky
 • včas identifikovat problémy a tyto problémy řešit
 • identifikovat a splnit požadavky a očekávání svého zákazníka

Základní koncepce služeb vychází z tzv. „kritických míst“ (jedná se o interpretaci jednotlivých požadavků tehdy platných norem ISO řady 9000:1994, která byla již tehdy založena na procesním pojetí), přičemž je kladen důraz na vzájemnou provázanost základní trojice služeb C.Q.M.:

 • Vzdělávání
 • Konzultace a poradenství
 • Softwarová podpora

V současné době se nabídka C.Q.M. orientuje především na problematiku integrovaného managementu (IMS), což bývá obvykle chápáno jen jako snaha o propojení požadavků 3 norem: ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS 18001.

V pojetí C.Q.M. je však integrovaný management chápán mnohem komplexněji – jako nástroj pro naplnění požadavků všech zainteresovaných stran, tj. nejen zákazníka, ale i vlastníka, spolupracovníků, dodavatelů a samozřejmě zákonů a souvisejících regulačních předpisů. Důraz je přitom kladen na schopnost organizace včas identifikovat potřebu změny a umět se s touto potřebou efektivně vypořádat. Neméně důležitý je důraz na význam prevence, projevující se především v požadavku na praktickou a efektivní realizaci analýzu nebezpečí a s tím spojených rizik (např. FMEA, HACCP, HAZOP, BS OHSAS 18001 a další modifikace této analýzy).

Reference

 • ALFA – HELICOPTER, spol. s r. o., Olomouc
 • ALPLA, spol. s r.o., Petrovice
 • ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • ARROW International CR, a.s., Hradec Králové
 • ArvinMeritor LVS Liberec a.s., Liberec
 • Auto-Kabel Krupka, s.r.o., Krupka
 • B. Braun Avitum s.r.o.
 • BENEŠ a LÁT a.s., Praha
 • Biocel Paskov a.s., Paskov
 • Bosch Termotechnika s.r.o., Krnov
 • Brose CZ spol. s r.o., Kopřivnice
 • Carbody Czech Republic s.r.o.
 • Cayman Pharma s.r.o., Neratovice
 • CIKAUTXO CZ, s.r.o., Jablonec n. Nisou
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Trutnov
 • CS CABOT, spol. s r. o., Valašské Meziříčí
 • Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod
 • ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., Temelín
 • Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava
 • Denso Manufacturing Czech s.r.o., Liberec
 • Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
 • EPCOS s.r.o., Šumperk
 • ESW Bohemia k.s., Košice
 • Eurest, spol. s r. o., Praha
 • EXPRES MENU, s.r.o., Trutnov

všechny reference

Firma nabízí vzdělávací aktivity

Kurzy pro veřejnost

1. VSM - Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping) (Praha)
24.10.2016 (3)
3 872 Kč
2. Řízení dokumentace (Praha)
26.10.2016 (4)
3 872 Kč
3. !!!!! NOVINKA: Management změny a neustálé zlepšování procesů… (Praha)
27.10.2016 (3)
3 872 Kč
4. !!!!! NOVINKA: Analýza potřeb vzdělávání a práce s kvalifikačními… (Praha)
1.11.2016 (4)
3 872 Kč
5. !!!!! NOVINKA: Analýza potřeb vzdělávání a práce s kvalifikačními… (Praha 10)
1.11 - 2.11.2016 (4)
6 776 Kč
6. !!!!! NOVINKA: Stanovení efektivnosti vzdělávání (Praha)
2.11.2016 (4)
3 872 Kč
7. !!!!! NOVINKA: Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 +… (Praha 10)
3.11 - 4.11.2016 (4)
6 776 Kč
8. !!!!! NOVINKA: Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 (Praha 10)
3.11.2016 (4)
3 872 Kč
9. !!!!! NOVINKA: Management projektu – metodiky a nástroje (Praha 10)
4.11.2016 (4)
3 872 Kč
10. Principy a techniky týmové práce (Praha)
8.11.2016 (3)
3 872 Kč
11. VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů (Praha)
9.11.2016 (4)
3 872 Kč
12. Požadavky normy ČSN OHSAS 18001 na BOZP (Praha)
10.11.2016 (6)
3 872 Kč
13. !!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN OHSAS 18001 na BOZP + Identifikace… (Praha 10)
10.11 - 11.11.2016 (2)
6 776 Kč
14. !!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN OHSAS… (Praha)
11.11.2016 (3)
3 872 Kč
15. Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření podle… (Praha)
22.11.2016 (2)
6 776 Kč
16. Metrologie – systémové požadavky (Praha)
22.11.2016 (5)
3 872 Kč
17. APQP - projektové řízení (Praha)
23.11.2016 (6)
3 872 Kč
18. APQP - projektové řízení + APQP - kontrolní plány a související… (Praha 10)
23.11 - 24.11.2016 (6)
6 776 Kč
19. APQP - kontrolní plány a související metodiky (Praha 10)
24.11.2016 (6)
3 872 Kč
20. „Štíhlá“ organizace – základní principy realizace (Praha)
25.11.2016 (4)
3 872 Kč
21. VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2.vydání 2012) (Praha 10)
29.11.2016 (4)
3 872 Kč
22. !!!!! NOVINKA: Interní auditor QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
30.11 - 2.12.2016 (7)
10 164 Kč
23. Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
30.11 - 1.12.2016 (7)
6 776 Kč
24. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
30.11 - 1.12.2016 (7)
6 776 Kč
25. !!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
1.12 - 2.12.2016 (7)
7 502 Kč
26. Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha 10)
1.12.2016 (7)
3 872 Kč
27. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
1.12.2016 (7)
3 872 Kč
28. G-8D Report a metodika řešení problému (Praha 10)
6.12.2016 (5)
3 872 Kč
29. SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 (Praha)
7.12.2016 (4)
3 872 Kč
30. SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 +MSA – analýza systémů… (Praha)
7.12 - 8.12.2016 (4)
6 776 Kč
31. MSA – analýza systémů měření podle QS-9000 - 4. vydání (Praha)
8.12.2016 (4)
3 872 Kč
32. PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání (Praha)
9.12.2016 (5)
3 872 Kč
33. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Praha)
13.12.2016 (6)
3 872 Kč
34. !!!!! NOVINKA: Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Praha)
13.12 - 14.12.2016 (5)
7 502 Kč
35. Audit procesu podle VDA 6.3. (2 vydání) (Praha)
3.2.2017 (3)
3 872 Kč
36. ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů + Audity u… (Praha 10)
9.2 - 10.2.2017 (3)
6 776 Kč
37. ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů (Praha 10)
9.2.2017 (3)
3 872 Kč
38. Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2012 (Praha)
10.2.2017 (3)
3 872 Kč
39. FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků (Praha)
22.2.2017 (3)
3 872 Kč
40. Požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (Praha)
10.3.2017 (2)
3 872 Kč
41. Interní auditor BOZP podle normy ČSN OHSAS 18001 (Praha)
14.3 - 15.3.2017 (3)
7 502 Kč
42. !!!!! NOVINKA:Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4,… (Praha)
25.4.2017 (2)
3 872 Kč
43. !!!!! NOVINKA: Six Sigma - znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4,… (Praha 10)
25.4 - 26.4.2017 (2)
6 776 Kč
44. !!!!! NOVINKA: Six Sigma – ČSN ISO 13053-2, část 2: Nástroje a postupy (Praha 10)
26.4.2017 (2)
3 872 Kč
45. G–8D Report + KAIZEN (Praha)
27.4 - 28.4.2017 (2)
6 776 Kč
46. KAIZEN (Praha)
28.4.2017 (2)
3 872 Kč
47. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 +… (Praha 10)
otevírá se čtvrtletně
6 776 Kč
48. Periodické školení interních auditorů (EMS) podle ISO 14001 (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
49. !!!!! NOVINKA: Požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2014 na bezpečnost… (Praha)
otevírá se pololetně
3 872 Kč
50. Požadavky IFS verze 6 (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
51. Interní auditor systému integrovaného managementu (IMS) (Praha)
otevírá se pololetně
10 164 Kč
52. Interní auditor (HACCP) (Praha)
otvírá se podle zájmu
7 502 Kč
53. Legislativa BOZP (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
54. Periodické školení ISO / TS 16949 (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
55. !!!!! NOVINKA: Principy řízení organizace – základy pro vedoucí… (Praha 10)
otevírá se pololetně
3 872 Kč
56. Vodní hospodářství (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
57. Nakládání s chemickými látkami (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
58. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 +… (Praha)
otevírá se čtvrtletně
9 438 Kč
59. Legislativa EMS (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
60. !!!!! NOVINKA: Interní auditor ISMS dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001… (Praha)
otevírá se pololetně
7 502 Kč
61. FMEA + SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza… (Praha 10)
otevírá se pololetně
9 438 Kč
62. Interní auditor " BRC Food" a IFS Food" (Praha)
otvírá se podle zájmu
7 502 Kč
63. Požadavky na systém integrovaného managementu, základní kurz (Praha)
otvírá se podle zájmu
7 502 Kč
64. !!!!! NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím… (Praha 10)
otevírá se pololetně
3 872 Kč
65. Global Standard for Food Safety, verze 6 (BRC Food) (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
66. Interní auditor systému FSMS podle ČSN EN ISO 22000 (Praha)
otvírá se podle zájmu
7 502 Kč
67. Periodické školení interních auditorů dle normy ČSN OHSAS 18001 (Praha)
otevírá se pololetně
3 872 Kč
68. !!!!! NOVINKA: Problematika auditů – základy pro vedoucí pracovníky (Praha 10)
otevírá se pololetně
3 872 Kč
69. Interní auditor systému řízení kvality podle ISO/TS 16949 (Praha)
otvírá se podle zájmu
10 164 Kč
70. ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
71. Ochrana ovzduší (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
72. Odpadové hospodářství (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč
73. CAF – Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení (Praha)
otvírá se podle zájmu
3 872 Kč

Kurzy na míru

1. ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů + Audity u… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
2. !!!!! NOVINKA: Analýza potřeb vzdělávání a práce s kvalifikačními… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
3. !!!!! NOVINKA: Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN OHSAS… (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
4. !!!!! NOVINKA: Interní auditor (QMS) dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
5. !!!!! NOVINKA: Interní auditor EMS podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
6. !!!!! NOVINKA: Interní auditor ISMS dle požadavků ČSN ISO/IEC 27001… (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
7. !!!!! NOVINKA: Interní auditor QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 3 dni
8. !!!!! NOVINKA: Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
9. !!!!! NOVINKA: Management projektu – dle normy ČSN ISO 21500:2013 +… (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
10. !!!!! NOVINKA: Management projektu – metodiky a nástroje (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
11. !!!!! NOVINKA: Management změny a neustálé zlepšování procesů… (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
12. !!!!! NOVINKA: Požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2014 na bezpečnost… (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
13. !!!!! NOVINKA: Požadavky normy ČSN OHSAS 18001 na BOZP + Identifikace… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
14. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
15. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
16. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
17. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 +… (Praha)
doporučený rozsah 3 dni
18. !!!!! NOVINKA: Požadavky novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016 +… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
19. !!!!! NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím… (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
20. !!!!! NOVINKA: Principy řízení organizace – základy pro vedoucí… (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
21. !!!!! NOVINKA: Problematika auditů – základy pro vedoucí pracovníky (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
22. !!!!! NOVINKA: Six Sigma - znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4,… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
23. !!!!! NOVINKA: Six Sigma – ČSN ISO 13053-2, část 2: Nástroje a postupy (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
24. !!!!! NOVINKA: Stanovení efektivnosti vzdělávání (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
25. !!!!! NOVINKA:Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4,… (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
26. ADR a nakládání s nebezpečnými látkami a předměty (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
27. APQP - kontrolní plány a související metodiky (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
28. APQP - projektové řízení (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
29. APQP - projektové řízení + APQP - kontrolní plány a související… (Praha 10)
doporučený rozsah 2 dni
30. APQP - projektové řízení + FMEA + G–8D Report + Kaizen (Praha)
doporučený rozsah 4 dni
31. Audit procesu podle VDA 6.3. (2 vydání) (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
32. Audity u dodavatelů s využitím ČSN EN ISO 19011:2012 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
33. CAF – Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
34. CQI-16 – Příručka s návodem k ISO/TS 16949 (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
35. ČSN EN ISO 19011:2012 – Management interních auditů (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
36. Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
37. Doškolení interních auditorů dle novely ČSN EN ISO 9001:2016 (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
38. FMEA + SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + MSA – analýza… (Praha 10)
doporučený rozsah 3 dni
39. FMEA – analýza možností vzniku neshod, jejich příčin a následků (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
40. G-8D Report a metodika řešení problému (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
41. Global Standard for Food Safety, verze 6 (BRC Food) (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
42. G–8D Report + KAIZEN (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
43. HACCP – Analýza nebezpečí a kritické kontrolní (řídicí) body (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
44. HAZOP – studie nebezpečí a provozuschopnosti (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
45. Interní auditor " BRC Food" a IFS Food" (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
46. Interní auditor (HACCP) (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
47. Interní auditor BOZP podle normy ČSN OHSAS 18001 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
48. Interní auditor systému FSMS podle ČSN EN ISO 22000 (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
49. Interní auditor systému integrovaného managementu (IMS) (Praha)
doporučený rozsah 4 dni
50. Interní auditor systému řízení kvality podle ISO/TS 16949 (Praha)
doporučený rozsah 3 dni
51. KAIZEN (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
52. Legislativa BOZP (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
53. Legislativa EMS (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
54. Metrologie – systémové požadavky (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
55. Metrologie – systémové požadavky + MSA – analýza systémů měření podle… (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
56. MSA – analýza systémů měření podle QS-9000 - 4. vydání (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
57. Nakládání s chemickými látkami (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
58. Ochrana ovzduší (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
59. Odpadové hospodářství (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
60. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (Česko)
doporučený rozsah 1 deň
61. Periodické školení interních auditorů (EMS) podle ISO 14001 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
62. Periodické školení interních auditorů dle normy ČSN OHSAS 18001 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
63. Periodické školení ISO / TS 16949 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
64. Požadavky IFS verze 6 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
65. Požadavky na systém integrovaného managementu, základní kurz (Praha)
doporučený rozsah 3 dni
66. Požadavky na způsobilost laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
67. Požadavky normy ČSN OHSAS 18001 na BOZP (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
68. PPAP:2006, 4. vydání / PPF: VDA 2, 5. vydání (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
69. Principy a techniky týmové práce (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
70. Řízení dokumentace (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
71. Six Sigma – znovu a nově (dle ČSN ISO 13053 a VDA 4, část DFSS) +… (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
72. SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
73. SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 + Six Sigma – znovu a… (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
74. SPC – statistické řízení procesů podle QS-9000 +MSA – analýza systémů… (Praha)
doporučený rozsah 2 dni
75. VDA 4 – FMEA produktu, FMEA procesu (2.vydání 2012) (Praha 10)
doporučený rozsah 1 deň
76. VDA 4 – Zajišťování kvality v oblasti procesů (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
77. Vodní hospodářství (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
78. VSM - Mapování toku hodnot (Value Stream Mapping) (Praha)
doporučený rozsah 1 deň
79. „Štíhlá“ organizace – základní principy realizace (Praha)
doporučený rozsah 1 deň

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.

Lokalita firmy
Kontaktní údaje
Adresa
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka, 700 30
IČO
64612759
tel:
+420 737 875 819, +420 737 875 819
web:
www.cqm-sro.cz
E-mail:
cqm@email.cz
Poradenství
 • Management
 • Řízení kvality
 • BOZP a PO

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozeslána vzdělávacím společnostem na stránkách www.edumenu.cz.

Zadat poptávku